Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Den Země ve školní družině

Den Země ve školní družině

V rámci projektového dne DEN ZEMĚ žáci ze ŠD vyslechli zajímavou přednášku Ing.Františka Šulgana, zakladatele organizace Českého svazu ochránců přírody v Rožnově pod Radhoštěm.

Hlavním tématem byla problematika ochrany velkých šelem v našem regionu. Především medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty zvířat, odlitky stop, obrazový materiál a další. Dověděli se také proč a jak migrují šelmy, jakým způsobem je ochránci přírody monitorují atd. (ukázky fotopastí a snímků). Také se žáci dověděli jak ochránci přírody zasahují v případě zatoulání šelmy do obydlených částí Beskyd.

Žáci se dověděli také informace některých užitečných dravcích žijících v okolí Dolní Bečvy např. výr velký, puštík obecný, kalous ušatý a mohli si je prohlédnout v životní velikosti.

Další zajímavosti se týkali drobného ptactva (drozd, rehek, brhlík, sýkora, kos a další). Prohlédli si, jak vypadají ve skutečnosti jejich hnízda, z jakého materiálu je staví, čím se živí a jak je poznají.

Další část přednášky se týkala entomologie. Žáci měli možnost si prohlédnout některé druhy motýlů, především baboček (babočka kopřivová, babočka osiková, babočka admirál,…). Také se dověděli zajímavé informace o rozmnožování některých dalších druhů a zajímavosti o jejich symbióze s některými rostlinami, nebo jinými druhy hmyzu (modrásek – krvavec, přezimování žluťáska, včely samotářky a jejich obydlí, důležitost čmeláků – opylování např, rajčat…)

Z oblasti geologie se žáci mohli prohlédnout sbírku nerostů a hornin (jílovec, pískovec, břidlici), nebo zkameněliny z doby před 30ti miliony let.

Závěrem přednášky pan Ing. František Šulgan popřál dětem, aby se dál učili přírodu vnímat, vidět, naslouchat jí a chránit, protože potom porozumí sami sobě i jeden druhému. Děkujeme.

V rámci projektového dne, žáci ŠD podnikli přírodovědnou vycházku do okolí naší školy, kde vyhledávali zajímavé druhy živočichů, stopy jejich působení v krajině, nerosty i rostliny o kterých s ochráncem přírody hovořili. Zúčastnili se také soutěže eko-hrátky ke dni země, kde jako jednotlivci i ve spolupráci ve skupinách vyhledávali informace v encyklopedii, atlase a čerpali znalosti z přednášky s ochráncem přírody. Žáci si také vyrobili motýly a další hmyz z papíru a kartonu v nadživotní velikosti a použili je na výzdobu ŠD.

H. Skalíková

07. 05. 2019 18:33:00 | Polách Martin