Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Projektový den v muzeu

Projektový den v muzeu

žáci 5. ročníku se ve středu 5. 6. 2019 zúčastnili edukačního programu.

Projektový den s názvem Obecná škola v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl zaměřen především na prohloubení znalostí z vlastivědy a částečně i z přírodovědy. Žáci navštívili Valašskou dědinu, v jejíž části se nachází replika historické budovy školy s vybavením třídy z roku 1897. Byli přivítáni animátorem – učitelem, který po nich vyžadoval chování žáků typické pro dané období. Vyzkoušeli si psaní břidlicí na psací tabulky, poté i psaní husím brkem namáčeným do kalamáře. Vyzkoušeli si sezení v tehdejších nepohodlných lavicích, byli vyzkoušeni učitelem z vědomostí o historii.  Další program projektu probíhal mimo historickou budovu školy v jedné z dřevěnic ( rukodělná výroba jednoduchých hraček – panáče, káča) a na prostranství před ní (tehdejší hry dětí – hádanky, rozpočítadla, střelba z vyrobeného luku, tlučení špačků).

 Někteří žáci byli v této části muzea poprvé, jiní prostředí již znali, avšak vzhledem k edukačnímu programu získali mnoho nových poznatků. Program přispěl k upevnění vědomostí osvojovaných v hodinách vlastivědy. Zpáteční pěší cesta přispěla k vnímání přírody i okolní krajiny (učivo přírodovědy a vlastivědy).

06. 06. 2019 13:50:00 | Administrátor webu