Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku proběhne letos bez účasti dětí ve dnech 1. - 10.4.2020

 

Žádost od přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte (viz přiložený soubor).

 

Odevzdat žádost o přijetí můžete dvěma způsoby:

1. vhoďte do schránky ve vestibulu ZŠ od 8:00 - 10:30 hodin

2. zašlete naskenované na e-mailovou adresu skola@zsdolnibecva.cz

K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte. Na kopii rodného listu napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie RL a Váš podpis. Kopie RL nude sloužit k ověření údajů na Žádosti o přijetí. Kopie RL bude skartována.

V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, prosím, vyplňte přiložený formulář Žádost o přijetí dítěte  a navíc i Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

V případě dotazů, prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 702 086 716.

 

Mgr. Michaela Vašutová

Přiložené soubory

27. 03. 2020 08:44:00 | Administrátor webu