Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

30.05.2016

Jídelníček ZŠ

      Seznam potravinových alergenů   SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENU, KTERÉ PODLÉHAJÍ LEGISLATIVNÍMU OZNAČOVÁNÍ DLE SMĚRNICE 1169/11 EU TENTO SEZNAM JE POUZE INFORMATIVNÍ 1 Obiloviny obsahující lepek-nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Podzemnice olejná / arašídy a výrobky z nich 6 Sójové boby / sója a výrobky z nich 7 Mléko a výrobky z něj 8…

19.04.2016

Výuka hry na hudební nástroje

Pobočka ZUŠ Rožnov p.R. na ZŠ Dolní Bečva vznikla v roce 2006. Paní učitelka Šárka Urbanová vyučovala 20 žáků hře na klavír, klávesy, zobcovou flétnu a hudební nauku. V průběhu let se počet žáků navýšil na současných 60 žáků. Paní učitelka Petra Chromická vyučuje 20 dětí na zobcovou flétnu a trubku, zároveň učí i hudební nauku. Paní učitelka Šárka Urbanová vyučuje 40 dětí hře na klavír a klávesy.   Úspěchy žáků v soutěžích ZUŠ 2007  Markéta Vachůnová 1.místo v okresním kole a 2.…

30.09.2015

Aktuality školní jídelny

Upozornění - odhlašování stravy ve školní jídelně   Na základě Vyhlášky č. 107/2005Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována na plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní). První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento…

15.09.2014

Školní družina

Školní družina je vybavena společenskými, konstruktivními a smyslovými hrami, oblíbenými hračkami, televizorem a videema počítači. Při všech činnostech usilujeme o harmonický rozvoj osobnosti. Využíváme tělocvičnu a hřiště, dbáme na dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Družina je v provozu do 16:00 hodin. Z důvodu zvyšujícího se zájmu o pobyt dětí ve školní družině byla její kapacita od září 2014 posílena o 10 míst z původních 30 na nynějších 40 míst. V současné době probíhají přípravy na…

25.06.2014

Kontakty

Oficiální název organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín Adresa organizace:   Dolní Bečva 578, 756 55  IČO: 48773981DIČ: CZ48773981ID datové schránky  ckbq98t E-mail:    skola@zsdolnibecva.cz   Personální údaje: Mgr.  Michaela Vašutová    ředitelka     reditel@zsdolnibecva.cz     571 751 213 Mgr. Libor Fusek      zástupce ředitelky  …

14.05.2014

Prázdné

prázdné

19.01.2012

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Povinná školní docházka§ 36 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.V tomto případě podmínkou přijetí…

03.01.2011

Školní řád

Školní řád Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín Dolní Bečva 578, 756 55   Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín podle § 30  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění, vydává tento Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín (dále jen škola), jako její vnitřní předpis: Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád…

03.01.2011

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy jsou součástí školního vzdělávacího programu školy a školního řádu. Hodnocení žáků   Pravidla hodnocení žáků Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín podle § 51  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech…

05.11.2010

Rozměry, druhy hřišť

Hrací plocha 18 x 36 m Hřiště: Volejbal - 1 hřiště hlavní nebo možnost 2 hřiště na šířku Košíková Halová kopaná Tenis Badminton   Galerie: 4 stoly na stolní tenis