Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

úterý 24.03.2020

Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku proběhne letos bez účasti dětí ve dnech 1. - 10.4.2020  Žádost od přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte (viz přiložený soubor).   Odevzdat žádost o přijetí můžete dvěma způsoby: 1. vhoďte do schránky ve vestibulu ZŠ od 8:00 - 10:30 hodin 2. zašlete naskenované na e-mailovou adresu skola@zsdolnibecva.cz   K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte. Na kopii rodného listu napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie RL a Váš podpis. Kopie RL nude sloužit k ověření údajů na Žádosti o přijetí. Kopie RL bude skartována.   V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, prosím, vyplňte přiložený formulář Žádost o přijetí dítěte  a navíc i Žádost o odklad povinné školní docházky.   V případě dotazů, prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 702 086 716.   Mgr. Michaela Vašutová  

pondělí 16.03.2020

Přerušení provozu MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY DOLNÍ BEČVA   Od úterý 17. 3. 2020 do odvolání bude mateřská škola zřizovaná Obcí Dolní Bečva UZAVŘENA   z důvodu preventivního opatření souvisejícího s nebezpečím vzniku a šíření onemocněním Covid-19 a organizačních důvodů.   Tiskopis žádosti o ošetřovné pro péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ je ke stažení na www.zsdolnibecva.cz . Žádost o ošetření Vám bude potvrzena v budově MŠ či ZŠ po předchozí telefonické domluvě (telefonní číslo ZŠ 571 751 211, 728 157 280, telefonní číslo MŠ 571 647 243) nebo bude zaslána na Vaši žádost e-mailem.   Sledujte, prosím, webové stránky školy pro aktuální informace k průběhu a ukončení tohoto opatření.     Projednáno se zřizovatelem Obcí Dolní Bečva dne 16.3.2020      Mgr. Michaela Vašutová ředitelka školy

neděle 08.03.2020

Karnevalový den

Ve čtvrtek 27.února 2020 proběhl v MŠ "Karnevalový den".

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.