Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

sobota 17.03.2018

Zápis dětí do MŠ

Dne 3.5.2018 proběhne zápis nových dětí do mateřské školy pro příští školní rok 2018/2019. K zápisu se mohou rodiče dostavit do kanceláře mateřské školy v Dolní Bečvě č.p.580 v době od 8:00 do 16:00 hod.    Marie Divínová vedoucí učitelka MŠ

sobota 17.03.2018

Fotograf v MŠ

Dne 17.4.2018 proběhne v naší mateřské škole v dopoledních hodinách fotografování dětí. Bližší informace  sdělí učitelky v jednotlivých třídách.

sobota 17.03.2018

Divadlo v MŠ

20.3.2018 - pohádka "O líném Kubovi"                                                 26.4.2018 - představení divadla Maringotka 

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.