Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

neděle 05.01.2020

Vánoční tvoření

V  adventním čase proběhla v mateřské škole tradiční akce rodičů spolu s dětmi pod názvem: "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ". 

neděle 05.01.2020

Návštěva u rybáře

V předvánočním čase měly děti jedinečnou možnost vidět u rybáře pana Krby živé ryby z bezprostřední blízkosti a to nejen kapry, líny, amury, pstruhy, ale i velkého sumce a jesetera. Děti viděly krmení ryb, dozvěděly se nové poznatky a s sebou domů si odnesly spoustu nových zážitků.

pondělí 04.11.2019

Putování podzimní přírodou

V podzimních říjnových dnech jsme se vypravili do prostředí panenských lesů a čisté přírody CHKO Beskydy.

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.