Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku proběhne letos bez účasti dětí ve dnech 1. - 10.4.2020 

Žádost od přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte (viz přiložený soubor).

 

Odevzdat žádost o přijetí můžete dvěma způsoby:

1. vhoďte do schránky ve vestibulu ZŠ od 8:00 - 10:30 hodin

2. zašlete naskenované na e-mailovou adresu skola@zsdolnibecva.cz

 

K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte. Na kopii rodného listu napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie RL a Váš podpis. Kopie RL nude sloužit k ověření údajů na Žádosti o přijetí. Kopie RL bude skartována.

 

V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, prosím, vyplňte přiložený formulář Žádost o přijetí dítěte  a navíc i Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

V případě dotazů, prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 702 086 716.

 

Mgr. Michaela Vašutová

 

Přiložené soubory

24. 03. 2020 14:13:00 | Administrátor webu