Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Plánované akce

Akce pro děti, pro děti a rodiče v mateřské škole ve školním roce 2017 - 2018

 Září:

 • Divadlo: „Houbařská pohádka“ 19. 9. 2017
 • Schůzka s rodiči

Říjen:

 • Divadlo: „Ježek Bodlinka“ 5. 9. 2017
 • „Putování s Podzimníčkem“ polodenní výpravy do podzimní přírody
 • Výstava výrobků z přírodnin  „Tvoří celá rodina“                                                                                             

Listopad

 • Beseda pro rodiče na téma: „Školní zralost“15. 11. 2017
 • Vítání občánků – děti MŠ se podílejí na kulturním programu obce 4. 11. 2017
 • „Pískování“ – tvořivé odpoledne s rodiči

 Prosinec

 • Mikulášská nadílka s pohádkou  5. 12. 2017( 10.30 hod.)
 • „Vánoce na Valašsku“výprava do Valašské dědiny v Rožnově p. R. s vánočním programem pro starší děti 14. 12. 2017
 • „Vánoční besídky s posezením a tvořením vánoční dekorace spolu s rodiči

 Leden 

 • Lyžařský výcvik pro starší předškoláky od 15. 1. - 19. 1. 2018

 Únor:               

 • Plavání pro předškoláky od 1. 2. - 13. 4. 2018
 • Vzdělávací pořad pro děti:„Autobus“- Hejného matematika pro předškolní děti, s využitím zážitkové formy hry 13. 2. 2018 
 • Divadlo: „Není liška jako liška“ 28. 2. 2018    
 • Beseda s dětským psychologem pro rodiče na téma: Hyperaktivní dítě, dítě s ADHD, výchovné postupy 28. 2. v 15.00 hod.

 Březen:

 • „Kouzelník v MŠ“ kouzelnické představení manželů Kellnerivých       2. 3. 2018
 • Vystoupení dětí MŠ s pásmem písní a básní k MDŽ, pro babičky v klubu důchodců
 • Divadlo: „O líném Kubovi“ 20. 3. 2018     

 Duben

 • „Den Země“ oslava dne Země s programem ve spolupráci s žáky ZŠ
 • Besídky: „Vítání jara“
 • Fotograf v MŠ  
 • Beseda pro rodiče na téma: Emoční inteligence a emoční připravenost dětí pro vstup do 1. třídy (přednáška Mgr. Jarmily Hyklové)
 • „Malí záchranáři“ duben měsíc bezpečnosti. Děti jsou součástí dramatického příběhu záchrany… (divadlo Maringotka) 26. 4. 2018     

 Květen

 •  Běh osvobození
 • Zápis nových dětí do mateřské školy
 •  „Vítání občánků“  
 • Výlet na Bílou- oslava Dne dětí  - 31. 5. 2018

 Červen:   

 • Malování na chodník   
 • Výlet do Dětského dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí a návštěva zámku Kinských s programem: „Život v korunách stromů“  
 • Rozloučení se školáky na školní zahradě 28. června

 

Spolupráce se ZŠ:

Předškolní děti MŠ a prvňáčci ZŠ se vzájemně spolu s pedagogy navštěvují a pořádají společné aktivity: ranní kruh v MŠ s povídáním na určité téma, výukové dopoledne v ZŠ, příprava dětí k zápisu. Zveme žáky 1. a 2. třídy na hudební, divadelní a vzdělávací pořady k nám do mateřské školy a naopak žáci základní školy pro malé děti z MŠ zahráli několikrát za školní rok divadelní a maňáskové scénky.

Děti mají možnost během školního roku navštěvovat keramickou dílnu, fotbalovou školičku a flétničku v základní škole v Dolní Bečvě.

 Spolupráce s rodiči:

V  rámci spolupráce s rodiči v projektu Šablony jsme pro rodiče připravili řadu přednášek na témata související s přípravou a zralostí dětí pro vstup do první třídy základní školy.

Na přednášky jsme si přizvali odborníky na dané téma:

 Přednášející: Mgr. Naděžda Jaskulová – speciální pedagog

Téma setkání:

Školní zralost

Usnadnění přechodu Vašeho dítětem základní školy 

 

Přednášející: Mgr. Jarmila Hyklová – pedagog základní školy

Téma setkání:

Rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky u dětí Sociální kompetence dětí

Emoční inteligence a emoční připravenost dětí 

 

Přednášející: Olga Křenková – logopedický asistent

Téma setkání:

Rozvoj slovní zásoby u dětí

Podpora správné výslovnosti u dětí  

 

Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci a činnostech probíhajících v MŠ.

Nesmíme zapomenout na odpolední aktivity v kroužcích: keramiky, flétny a rytmiky, fotbalové školičky a pohybové výchovy.

27. 01. 2018 20:31:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy