Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Šablony v MŠ

Šablony v MŠ

Projekt Šablony v MŠ Dolní Bečva, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002879.

Realizace 1. 9. 2016 - 31.7.2018.  

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  

Škola získala finanční podporu EU na podporu inkluze v ZŠ a MŠ. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

V mateřské škole probíhají od září 2016 odborně zaměřená tematická setkávání v rámci spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Plánovaná setkávání ve školním roce 2016 – 2017,   2017 - 2018

 

Přednášející:

Mgr. Naděžda Jaskulová - speciální pedagog

Téma setkání:

  • Školní zralost
  • Usnadnění přechodu Vašeho dítěte do základní školy 

 

Mgr. Jarmila Hyklová – pedagog základní školy

Téma setkání:

  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky u dětí
  • Sociální kompetence dětí
  • Emoční inteligence a emoční připravenost dětí 

 

Olga Křenková – logopedický asistent

Téma setkání:

  • Rozvoj slovní zásoby u dětí
  • Podpora správné výslovnosti u dětí  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V průběhu dvou let absolvují pedagogové MŠ akreditovaný vzdělávací program DVPP. Učitelky mateřské školy budou podpořeny v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Další dva pedagogové absolvují vzdělávací program DVPP v oblasti logopedické prevence, tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Možnost sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv pomůže podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

 

17. 01. 2017 18:29:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy