Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

COMENIUS NA DOLNÍ BEČVĚ

DOLNÍ BEČVA HOSTILA ÚČASTNÍKY MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU COMENIUS (Další obrázky najdete ve fotogalerii.)

COMENIUS NA DOLNÍ BEČVĚ

Ve středu 28. září, v den oslav patrona české státnosti svatého Václava, naše základní škola přivítala hosty, kteří se sjeli na Dolní Bečvu z Itálie, Španělska, Polska a z Německa. Cílem jejich návštěvy bylo vyvrcholení společného projektu nazvaného NÁRODNÍ SYMBOLY NA MINCÍCH, na kterém již rok společně pracujeme v rámci programu COMENIUS. Tento projekt realizujeme díky podpoře EVROPSKÉ UNIE, která nám na něj poskytla příspěvek ve výši 17.000,- Euro. Naše společné setkání, které bylo po setkání v Itálii, Španělsku a v Polsku v pořadí již čtvrté, jsme zahájili ve středu ráno na Václavském náměstí v Praze, kde se naši hosté po svém příletu ubytovali v hotelu Evropa.

Po uvítání v hotelové hale jsme se vydali společně do Kutné Hory, kde jsme našim hostům připravili prohlídku věhlasného chrámu svaté Barbory, Vlašského dvora, ve kterém je zdokumentována výroba mincí v českých zemích za středověku, a Muzea stříbra, kde návštěvníci přímo v historickém dole poznají nelehkou práci středověkých havířů. Návštěva Kutné Hory zapadala do tématu našeho projektu, který se věnuje národním symbolům na mincích.

Ve čtvrtek ráno celá škola přivítala naše zahraniční hosty před budovou školy po slovanském způsobu chlebem a solí. Valašští portáši, kteří hosty doprovázeli z Rožnovského hotelu Eroplán, kde byli ubytováni, vypálili slavnostní salvu na uvítanou. Dětská cimbálová muzika Javořina  pod vedením paní Drahomíry Klimkové doprovázela všechny účastníky setkání radostnou melodií a zpěvem písničky „Beskyde, Beskyde" do sportovní haly, kde začal oficiální program. Jménem celé školy přivítal hosty ředitel školy, následoval projev Paula Esterse, hlavního koordinátora naší mezinárodní skupiny, který představil jednotlivé školy. Paní Jaroslava Parmová, vedoucí koordinátorka celého projektu NÁRODNÍ SYMBOLY NA MINCÍCH a kompletního programu jak v Kutné hoře, tak i na Dolní Bečvě, seznámila účastníky s programem, který jsme spolu se všemi kolegyněmi a kolegy a se žáky naší školy připravili. Paní Pavla Feberová, koordinátorka projektu, která připravila společnou práci na návrzích národních symbolů pro rubovou stranu mincí a zhotovení plakátů, vysvětlila, jak budou všechny činnosti probíhat.

Poté začal kulturní program, který se žáky naší školy připravili kolegové a kolegyně paní Michaela Vašutová, paní Zdeňka Tvardková, paní Blanka Trenčanská a další. Nejdříve vystoupil pěvecký sbor, který nacvičil a předvedl mimo jiných skladeb i písničku „Bratře Kubo" v národních jazycích našich hostů. Pak zahrál Štěpán Blinka, žák 9. ročníku, známý čardáš od Vittoria Montiho a sklidil stejně jako děti z pěveckého sboru zasloužené ovace. Naše nejmenší mažoretky a po nich i jejich starší kamarádky předvedly krásné sestavy, které doslova zvedaly diváky ze židlí. Žáci devátého ročníku zatančili s chutí dva country tance, které se setkaly s bouřlivým ohlasem. Na závěr zahrála dětská cimbálová muzika Javořina, která udělala svým svižným, suverénním a milým vystoupením za celým programem dokonalou tečku.

Ohlas na vystoupení našich dětí byl tak silný, že naši žáci z „devítky" bez problému naučili oba tance, které ve svém vystoupení předvedli, všechny ostatní účastníky. Tato aktivita prolomila ledy hned na začátku společného setkání, počáteční nervozita a nejistota opadla a v dalším průběhu pracovního programu to bylo znát. Nálada byla příjemná, žáci prezentovali výsledky práce na projektu a společně pak pracovali na návrhu národních symbolů euromincí a na výrobě šesti plakátů, které charakterizovaly společnou práci. Všechny plakáty byly velmi hezké a bylo těžké říci, který byl nejlepší. Plakát, který byl při poradě koordinátorů tajnou volbou vyhodnocen jako nejvýstižnější, bude vystaven na závěrečné výstavě při posledním setkání naší mezinárodní skupiny škol v německém Neussu v květnu příštího roku. Pro naše hosty bylo milé překvapení, když jim paní Pavla Feberová na závěr programu předala jimi zhotovené návrhy mincí nalepené na rubové straně pamětních medailí s nápisem COMENIUS - DOLNÍ BEČVA - 2011.

Abychom mohli při práci i relaxovat, zorganizovali naši učitelé tělocviku  paní Růžena Chrástecká spolu s panem Martinem Chumchalem a paní Lenkou Kubovou volejbalový turnaj, který byl velmi příjemným zpestřením a všichni se při něm dobře bavili.

Významným bodem programu bylo přijetí všech hostů a ostatních účastníků u starosty obce Dolní Bečvy pana Pavla Many, který se o práci na našem mezinárodním projektu COMENIUS živě zajímal.  Starosta popřál všem příjemný pobyt v naší obci, mnoho úspěchů při společné práci a každého hosta obdaroval malým dárkem v upomínku na Dolní Bečvu.

Koordinátoři projektu se v rámci programu sešli na poradě, jejíž hlavní náplní bylo upřesnění úkolů a příprava práce na další části projektu a naplánování dalšího společného setkání v italském městě NOCERA INFERIORE, kde bude opět v mezinárodní sestavě zakončen dílčí projekt PUTOVÁNÍ EUROMINCÍ. Součástí schůzky koordinátorů bylo i zhodnocení celého programu u nás na Dolní Bečvě. Všichni se shodli na tom, že celá akce byla dobře připravena a že se u nás všichni cítili velmi dobře. Pochvalná slova nás těší, my jako pořadatelé jsme byli našimi hosty nadšeni.  Díky nim jsme společně prožili intenzivní a krásné dny. Toto mezinárodní setkání proběhlo úspěšně i díky přízni veřejnosti v Dolní Bečvě. Naši zahraniční hosté otevřeně komentovali vzorný pořádek a upravenost ulic a zahrad v obci jakož i útulnou atmosféru v naší základní škole. Do budoucna se budeme znovu usilovat o možnost uspořádání podobných mezinárodních setkání.

Pavel Urbanovský

05. 10. 2011 00:00:00 | Administrátor webu