Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Organizace výuky od 12.4.2021

Organizace výuky od 12.4.2021

Informace k provozu školy

Vážení rodiče a milí žáci,

od 12. 4. 2021 je opět umožněna (pokud do pondělí tomu nebude jinak) prezenční výuka žáků 1. stupně, avšak v rotačním systému tříd.

Od 12.4.  nastoupí žáci 1.,2. a 4. třídy

Od 19.4. nastoupí žáci 3. a 5. třídy

Vstup do školy je podmíněn pravidelným samotestováním žáků - vždy v pondělí a ve čtvrtek, pokud žák nebude např. v pondělí či čtvrtek přítomen, bude otestován následující den po příchodu do školy.

Výjimka při testování: dětským lékařem vystavené potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech prodělal onemocnění Covid -19.

Testování bude probíhat během první vyučovací hodiny na těchto místech ve škole s využitím následujících vchodů:

žáci 1. a 3. třídy budou testováni ve vestibulu školy (využití hlavního vchodu školy)

žáci 2. a 5. třídy budou vstupovat vchodem zezadu od tělocvičny, testováni budou v šatnách tělocvičny

žáci 4. třídy budou vstupovat vchodem od kostela, od pozemků

Cílem odděleného testování je co nejvíce zamezit kontaktu s ostatními žáky školy. (Samozřejmě se nepotkají všichni žáci 1. stupně - viz rotační systém).

Žáci 1. - 3. třídy mohou být testováni za asistence rodičů. Viz video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Žák s pozitivním výsledkem testu odchází za doprovodu rodiče domů (pokud je rodič přítomen), žák bez doprovodu je umístěn v izolační místnosti a škola ihned kontaktuje rodiče.

Nadále pro žáky platí nutnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Žákům, kteří se nebudou účastnit testování, bude poskytována distanční výuka formou zadávání samostatných prací a úkolů a jejich neúčast v prezenční výuce bude omluvena.

Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. - 3. třídy. Školní stravování bude pro žáky zajištěno.

Prosím, nahlaste třídním učitelům, zda se Vaše dítě zúčastní prezenční výuky.

Sledujte nadále webové stránky školy a Bakaláře. Veškeré nové informace budeme přidávat dle vývoje situace.

 

Michaela Vašutová

Přiložené soubory

07. 04. 2021 21:34:00 | Administrátor webu