Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Projekt COMENIUS běží v ZŠ na Dolní Bečvě na plné obrátky

Projekt COMENIUS běží v ZŠ na Dolní Bečvě na plné obrátky

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Na přelomu března a dubna tohoto roku se vydala skupina tří učitelů a šesti žáků z naší školy na cestu do polského města Bialystok, které leží asi 3 hodiny cesty na severovýchod od hlavního města Polska Varšavy, aby zde strávila tři dny na pracovním setkání v rámci projektu COMENIUS. Naší veřejnosti je již z předešlých příspěvků známo, že Základní škola z Dolní Bečvy spolu s dalšími pěti partnerskými školami z Polska, Německa, Španělska a Itálie získala finanční podporu z Evropské unie na projekt COMENIUS, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce škol v Evropě.

Na společném setkání všech šesti partnerských škol z uvedených zemí v partnerské škole v Bialystoku byl tentokrát dovršen a vyhodnocen dílčí projekt nazvaný SPOTŘEBNÍ KOŠ. V rámci tohoto tématu se žáci všech škol trénovali v dovednostech, které jsou důležité pro jejich finanční gramotnost. Děti se učily pracovat s pojmy jako např. hodnota peněz a věcí, které se za ně mohou pořídit, zodpovědné nakládání s penězi, finanční možnosti každého jednotlivce a rodinný rozpočet, zdanění, sociální a zdravotní pojištění, nájemné za bydlení, náklady na provoz domácnosti, kapesné, apod. Zajímavé bylo mezinárodního srovnání v pojetí tématu jednotlivými zúčastněnými školami. Samozřejmě jsme opět, tak jako v lednu ve Španělsku, předvedli svým partnerům, jak jsme na tomto v pořadí již druhém dílčím projektu doma pracovali a jak se nám práce dařila. Se zájmem jsme sledovali i prezentace práce ostatních partnerů. Protože při našem prvním společném setkání ve Španělsku měl způsob prezentace naší skupiny úspěch a stal se vzorem i pro ostatní partnery, připravili jsme se i pro tentokrát podobným způsobem. Základem naší prezentace byl ozvučený film, který byl doprovázen živými komentáři žáků. Rozhodující pro úspěch byl ovšem způsob vyjádření doprovodného slova. Všichni naši žáci své party dobře ovládali, jejich přednes byl srozumitelný s dobrou výslovností angličtiny, žáci hovořili směrem k publiku a nikoli „do tabule", zřetelně a nahlas vyslovovali a „nepolykali" koncovky. To jsou zdánlivé maličkosti, ze kterých se nakonec poskládal celkový příznivý dojem. Přestože naši žáci patřili k nejmladším účastníkům celého setkání, jejich vystoupení bylo srovnatelné s ostatními.

Prezentace práce na projektu byla jen jednou součástí celého setkání. Mimo jiné žáci společně ve smíšených mezinárodních skupinách vyrobili plakáty, které zdokumentovaly práci na projektu SPOTŘEBNÍ KOŠ. Prohlédli jsme si i město Bialystok, které má asi tři sta tisíc obyvatel. Jeli jsme si prohlédnout prales v národním parku, který hraničí s Běloruskem. Dále se uskutečnilo pro nás významné zasedání koordinátorů projektu. Příští společné setkání se totiž uskuteční ve dnech 28. až 30. září 2011 u nás na Dolní Bečvě. Informovali jsme naše partnery o tom, jak bude program u nás probíhat a jaké aktivity se v rámci námi organizovaného dílčího projektu nazvaného NÁRODNÍ SYMBOLY NA MINCÍCH budou provádět. Prožili jsme již dvě společná setkání, poprvé ve Španělsku, podruhé v Polsku. Zkušenosti, které jsme přitom získali, se budeme snažit zúročit jako hostitelé a organizátoři a jistě vneseme do společného setkání u nás i nějaký náš osobitý prvek. Vedle všech povinných pracovních a protokolárních částí programu se chceme pokusit o co nejintenzivnější komunikaci mezi všemi účastníky. Na první pohled snad samozřejmá věc, ale nenechme se mýlit. Věřte, nic nejde samo. Zkušenosti ukazují, že počáteční ostych začíná postupně opadat až s blížícím se odjezdem. To už bývá skoro pozdě. Tři dny, které strávíme s našimi hosty, jsou velmi krátká doba a proto bychom si přáli, aby byly využity naplno od samého začátku až do jejich odjezdu. Doufám, že se nám to podaří. Spoléhám se na skvělý tým učitelů a zaměstnanců, který v naší škole působí, na žákyně a žáky, kteří už mají mezinárodní zkušenosti a na ty ostatní, kteří sice dosud neměli možnost vycestovat do zahraničí, ale kteří mají chuť poznat své zahraniční vrstevníky. Věřím, že se budeme moci opřít i o přízeň veřejnosti.

Projekt COMENIUS, který jsme s našimi partnery z Polska, Německa, Itálie a Španělska vytvořili a který finančně podporuje EVROPSKÁ UNIE, běží v základní škole na Dolní Bečvě na plné obrátky.

Pavel Urbanovský, ředitel

15. 04. 2011 00:00:00 | Administrátor webu