Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
PROJEKT COMENIUS - ŠPANĚLSKO

PROJEKT COMENIUS - ŠPANĚLSKO

Skupinka pěti žáků a tří učitelů reprezentovala naši školu ve španělském městě Fraga na pracovním setkání v rámci projektu COMENIUS.   (Fotky viz FOTOGALERIE.)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

V polovině ledna se vydala skupinka pěti žáků a tří učitelů z naší školy na cestu do španělského města Fraga, které leží asi 2 hodiny cesty autobusem západně od Barcelony, aby zde strávila tři dny na pracovním setkání v rámci projektu COMENIUS.  Již na podzim loňského roku jsme naši veřejnost informovali, že Základní škola z Dolní Bečvy spolu s dalšími pěti partnerskými školami z Itálie, Polska, Španělska a Německa získala finanční podporu z Evropské unie na projekt COMENIUS, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce škol v Evropě. Délka společného projektu, který jsme s ostatními partnery vytvořili a tématicky je zaměřen na společnou evropskou měnu Euro, je naplánována na dva školní roky. Po téměř dvouleté přípravě  byl projekt zahájen v září minulého roku v Itálii v Braccianu nedaleko Říma pracovním setkáním koordinátorů projektu.  Celý projekt spočívá v práci žáků a učitelů ve všech partnerských školách během dvou po sobě následujících školních roků na tématech daných tímto projektem. Témata, kterých je celkem pět jsou zařazena do výuky v jednotlivých učebních předmětech. Každé dílčí téma je vyhodnoceno a ukončeno na společném setkání, které se uskuteční vždy v jedné z partnerských škol.

V polovině ledna tohoto roku se uskutečnila ve španělském Městě Fraga nedaleko Barcelony první společná akce, které se zúčastnili spolu s koordinátory projektu již i žáci všech partnerských škol. Ve španělské škole Santa Anna jsme předvedli svým partnerům, jak jsme doma pracovali na prvním dílčím projektu, který byl zaměřen na euro-bankovky a na stavební styly, které jsou na nich zobrazeny a jakých jsme dosáhli výsledků a zhlédli jsme prezentace práce ostatních partnerů. Proběhla tak vzájemná výměna zkušeností a nápadů mezi žáky a mezi koordinátory. Kromě zmíněných prezentací  vytvořili žáci ve smíšených mezinárodních skupinkách závěrečný dokument ve formě plakátů, které shrnují společnou práci na projektu. Na základě průběhu tohoto prvního společného pracovního setkání a nabytých zkušeností a podnětů koordinátoři dotváří další směrování projektu. Vystoupení naší skupiny v rámci presentací i při doprovodném programu bylo úspěšné, zejména náš způsob práce na projektu byl ostatními účastníky hodnocen s velikým kladným ohlasem a stal se vzorem i pro ostatní partnery. Samozřejmě, že i my jsme našli ve vystoupeních ostatních účastníků mnohé, co rádi použijeme při práci na dalších dílčích projektech.

Pro nás bylo setkání ve Španělsku tak jako pro většinu účastníků zcela novou zkušeností a zároveň i inspirací pro přípravu jednoho z dalších společných setkání u nás na Dolní Bečvě, které se uskuteční na konci září tohoto roku. Mezitím nás čeká práce ještě na dvou dílčích projektech, z nichž ten první se právě rozbíhá a ukončíme ho spolu s ostatními partnery v polském městě Bialystok a druhý, který budeme v rámci celé mezinárodní skupiny partnerských škol řídit a koordinovat, bude mít své zakončení v září právě u nás na Dolní Bečvě. Zároveň s prací na dalším podprojektu, který se již rozbíhá, ti žáci a koordinátoři, kteří se zúčastnili prvního mezinárodního setkání ve Španělsku intenzivně pracují na dokončení prvního dílčího projektu. Žáci pracují na zpracování svých dojmů, zážitků a zkušeností, které si z mezinárodního setkání přivezli, tak aby je mohli zprostředkovat všem svým spolužákům, kteří se na projektu podíleli. Koordinátoři třídí zkušenosti a zpracovávají je pro další využití v průběhu projektu.

Další projektové téma, kterým bude naše škola žít až do koce března tohoto roku a je nazváno výstižně „spotřební koš", dává prostor pro úvahy o hodnotě peněz a věcí, které se za ně mohou pořídit, o finančních možnostech každého jednotlivce a zodpovědném nakládání s penězi včetně mezinárodního srovnání.

Projekt COMENIUS, který jsme spolu s ostatními partnery z Itálie, Německa, Polska, a Španělska vytvořili a na který jsme dostali finanční podporu od EVROPSKÉ UNIE se rozběhl naplno v září minulého roku. Jsme na jeho začátku, ale již nyí můžeme říct, že práce, která je s ním spojena, všechny zúčastněné obohatila.

Pavel Urbanovský, ředitel

28. 01. 2011 00:00:00 | Administrátor webu