Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

U příležitosti Dne otevřených muzeí jsme 18.5. s žáky 3. a 9. ročníku navštívili Valašské muzeum v přírodě. Při cestě tam jsme využili krátké přestávky a třeťáci vyplňovali pracovní listy, které se týkaly informací o pověsti, jež jim přečetli deváťáci. Pověst se týkala mlynáře a vodníka. Po příchodu do muzea jsme navštívili Mlýnskou dolinu, děti si vyslechly komentovaný výklad, který vysvětloval způsob práce našich předků, zejména ve mlýně, ale také v kovárně. Děti pozorně poslouchaly a zajímaly se o staré, dnes už archivní stroje a nástroje, které naši staříčci běžně používali.

Dětěm se  exkurze v muzeu velmi líbila, spolupráce mezi deváťáky a třeťáky byla na jedničku :-)

 

Mgr. Jarmila Hyklová

Mgr. Michaela Vašutová

19. 05. 2017 10:59:00 | Vašutová Michaela