Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

 Zápis dětí se uskuteční v termínu v období od 3. května 2021 do 16. května 2021.

 Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

  • do datové schránky školy  (ID datové schránky ckbq98t )
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - skola@zsdolnibecva.cz  (nelze jen poslat  prostý e-mail)
  • poštou
  • osobní podání: v termínu 6. – 7. května od 12.00-16.00 hod., v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte budou využity v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je ke stažení v příloženém souboru níže

Milí rodiče, součastná situace je pro všechny strany složitější, ale i tak věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme a ráda bych na začátku června „Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ“ rodičům předávala osobně.

 

Marie Divínová

vedoucí učitelka MŠ

Přiložené soubory

11. 04. 2021 17:11:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy