Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Šablony v MŠ

Projekt Šablony II. v MŠ Dolní Bečva,

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010923.

Realizace 1.2.2019 - 31.1.2021.            

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila do projektu Šablony II. - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti. 

Připravované aktivity školy v rámci projektu Šablony II:               

 • Projektové dny ve škole
 • Projektové dny mimo školu

Pedagogové si připraví náměty a nápady možných akcí, které bychom mohli v rámci „Projektu“ pro děti zrealizovat.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech v rámci projektu Šablony II:               

 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Polytechnické vzdělávání

Cílem aktivit je: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí u dětí.

 

 

Projekt Šablony I. v MŠ Dolní Bečva, 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002879.

Realizace 1. 9. 2016 - 31.7.2018.  

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).  

Škola získala finanční podporu EU na podporu inkluze v ZŠ a MŠ. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

V mateřské škole probíhají od září 2016 odborně zaměřená tematická setkávání v rámci spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Plánovaná setkávání ve školním roce 2016 – 2017,   2017 - 2018

 

Přednášející:

Mgr. Naděžda Jaskulová - speciální pedagog

Téma setkání:

 • Školní zralost
 • Usnadnění přechodu Vašeho dítěte do základní školy 

 

Mgr. Jarmila Hyklová – pedagog základní školy

Téma setkání:

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky u dětí
 • Sociální kompetence dětí
 • Emoční inteligence a emoční připravenost dětí 

 

Olga Křenková – logopedický asistent

Téma setkání:

 • Rozvoj slovní zásoby u dětí
 • Podpora správné výslovnosti u dětí  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V průběhu dvou let absolvují pedagogové MŠ akreditovaný vzdělávací program DVPP. Učitelky mateřské školy budou podpořeny v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Další dva pedagogové absolvují vzdělávací program DVPP v oblasti logopedické prevence, tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Možnost sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv pomůže podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

 

17. 01. 2017 18:29:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy