Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuality uživatle Administrátor webu

Zpět na přehled uživatele Administrátor webu

pátek 27.03.2020

Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. ročníku proběhne letos bez účasti dětí ve dnech 1. - 10.4.2020   Žádost od přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte (viz přiložený soubor).   Odevzdat žádost o přijetí můžete dvěma způsoby: 1. vhoďte do schránky ve vestibulu ZŠ od 8:00 - 10:30 hodin 2. zašlete naskenované na e-mailovou adresu skola@zsdolnibecva.cz K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte. Na kopii rodného listu napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie RL a Váš podpis. Kopie RL nude sloužit k ověření údajů na Žádosti o přijetí. Kopie RL bude skartována. V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, prosím, vyplňte přiložený formulář Žádost o přijetí dítěte  a navíc i Žádost o odklad povinné školní docházky.   V případě dotazů, prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 702 086 716.   Mgr. Michaela Vašutová

pátek 27.03.2020

Nakladatelství Albatros

Zpráva pro rodiče (prosíme Vás o její předání dětem):V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogyPřed odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.  

pátek 13.03.2020

Informace o vyhlášení nouzového stavu

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: základní umělecké školy (nově), zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), jazykové školy (nově), jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), základní školy střední školy a konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení. Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí. Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit. Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele. Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku. Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy. Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.   Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv. Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře. Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci. Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.   Zaměstnanci školy: Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office. Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Ošetřovné: Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.  Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení. Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru  https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- Doporučený postup a formuláře zde: Doporučený_postup_pro_podání_žádosti_o_ošetřovné_uzavření_škol Tiskopis - ošetřovné Tiskopis_osetrovne_skola

pátek 13.03.2020

Informace pro nájemce haly ZŠ

Informujeme všechny nájemce haly ZŠ, že vzhledem k vyhlášení MŠMT nouzového stavu  ČR bude od pondělí , tj. 16.3.2020 nejméně po dobu 30 dnů VŠEM uzavřena hala.   Děkujeme za pochopení.

úterý 10.03.2020

Tiskopisy - Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, v přílohách naleznete tiskopisy - Žádosti o ošetřovné pro člena rodiny v případě uzavření školy.   Tiskopisy budou potvrzeny v kanceláři školy v době od 7:00 - 9:30 hodin. Nebo po domluvě na telefonickém čísle 571 751 211 nebo 728 157 280.   Mgr. Michaela Vašutová

úterý 10.03.2020

Uzavření ZŠ

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od středy 11.3.2020 až do odvolání uzavřena základní škola. Provoz v MŠ zatím zůstává beze změny. Dále byl vydán zákaz organizování akcí s účastí přesahující 100 lidí s platností od 10.3.2020 od 18:00 hodin. Také žádám všechny, kdo mají pronajatu halu ZŠ, aby zvážili její návštěvu - např. při organizování kroužků a zájmových aktivit. Turnaje s vyšší účastí lidí byly zrušeny.   Děkuji za spolupráci a zodpovědný přístup.   Mgr. Michaela Vašutová

pátek 06.03.2020

Mimořádné karanténní opatření

Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete celé znění textu o  aktuálním mimořádném karanténním opatření týkající se osob, které se navracejí z pobytu v Itálii.  Z textu vybírám nejdůležitější informace: Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Mgr. Michaela Vašutová

čtvrtek 05.03.2020

Opatření proti šíření nákazy koronaviru

Vážení rodiče, v příložených souborech naleznete informace a doporučení k prevenci šíření nákazy koronaviru. Prosím o důkladné přečtení a spolupráci.   Mgr. Michaela Vašutová

úterý 25.02.2020

Druhá třída v knihovně

Návštěva knihovny Ve středu 19.2.2020 navštívili žáci 2. třídy místní knihovnu.     S paní knihovnicí si povídali a pracovali s pohádkou v knížce „Vědí draci o legraci?“. Poslouchali čtený příběh doplněný obrázky a projekcí, vyprávěli si o povahových vlastnostech jednotlivých postav – krále, princezny i draka. Jaký je král? Proč? Jaký může být drak? Kluci i holky se sami rozhodovali podle textu, zapisovali své odpovědi do pracovního listu a vzpomínali, co vše rádi dělají. Po příjemné besedě si mohli druháčci prohlédnout a půjčit zajímavé dětské knížky. Mgr. Gabriela Picková

čtvrtek 30.01.2020

Výstava knih