Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Články uživatle Administrátor webu

Zpět na přehled uživatele Administrátor webu

01.09.2017

Školní řád

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín Dolní Bečva 578 Školní řád mateřské školy Č.j.: ZŠ 345/08 Účinnost od: 31.10.2008, novelizováno 31.8.2018 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5   Školní řád mateřské školy v Dolní Bečvě je k dispozici v přiloženém souboru a dále je také vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd MŠ.   

27.10.2016

Školní družina

O školní družině Školní družina je vybavena společenskými, konstruktivními a smyslovými hrami, oblíbenými hračkami, televizorem a videem a počítači. Při všech činnostech usilujeme o harmonický rozvoj osobnosti. Využíváme tělocvičnu a hřiště, dbáme na dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Družina je v provozu do 16:00 hodin. Z důvodu zvyšujícího se zájmu o pobyt dětí ve školní družině, který je způsoben narůstajícím počtem žáků na prvním stupni, byla její původní kapacita 30 míst od září 2014…

27.10.2016

uplata-sd.pdf

Úplata za školní družinu

17.10.2016

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

19.04.2016

Výuka hry na hudební nástroje

Pobočka ZUŠ Rožnov p.R. na ZŠ Dolní Bečva vznikla v roce 2006. Paní učitelka Šárka Urbanová vyučovala 20 žáků hře na klavír, klávesy, zobcovou flétnu a hudební nauku. V průběhu let se počet žáků navýšil na současných 60 žáků. Paní učitelka Petra Chromická vyučuje 20 dětí na zobcovou flétnu a trubku, zároveň učí i hudební nauku. Paní učitelka Šárka Urbanová vyučuje 40 dětí hře na klavír a klávesy.   Úspěchy žáků v soutěžích ZUŠ 2007  Markéta Vachůnová 1.místo v okresním kole a 2.…

15.09.2014

Školní družina

Školní družina je vybavena společenskými, konstruktivními a smyslovými hrami, oblíbenými hračkami, televizorem a videema počítači. Při všech činnostech usilujeme o harmonický rozvoj osobnosti. Využíváme tělocvičnu a hřiště, dbáme na dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Družina je v provozu do 16:00 hodin. Z důvodu zvyšujícího se zájmu o pobyt dětí ve školní družině byla její kapacita od září 2014 posílena o 10 míst z původních 30 na nynějších 40 míst. V současné době probíhají přípravy na…

25.06.2014

Kontakty

Oficiální název organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín Adresa organizace:   Dolní Bečva 578, 756 55  IČO: 48773981DIČ: CZ48773981ID datové schránky  ckbq98t E-mail:    skola@zsdolnibecva.cz   Personální údaje: Mgr.  Michaela Vašutová    ředitelka     reditel@zsdolnibecva.cz     571 751 213, 702 086 716 Mgr. Libor Fusek      zástupce…

19.01.2012

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Organizace předškolního vzdělávání§ 34 a 35 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož…

19.01.2012

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Povinná školní docházka§ 36 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.V tomto případě podmínkou přijetí…

03.01.2011

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy jsou součástí školního vzdělávacího programu školy a školního řádu. Hodnocení žáků   Pravidla hodnocení žáků Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín podle § 51  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech…