Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu do 1. třídy.

Vážení rodiče,

vzhledem k  nastaveným protiepidemiologickým opatřením se dle doporučení MŠMT bude konat zápis dětí do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to od 7. dubna - 17. dubna 2021.

Přihlášku ke vzdělávání si vyzvedněte buď osobně v kanceláři školy v dopoledních hodinách, nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout z přiloženého souboru.

Možnosti odevzdání přihlášky:

1.  vhozením obálky s přihláškou a kopií rodného listu dítěte (na kopii napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie pro účely přijímacího řízení) do připravené schránky před vchodem do ZŠ

2.  elektronicky do datové schránky školy (elektronicky podepsané)

3.  osobním podáním ve škole 

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte žádost o odklad (v přiloženém souboru či k dispozici ve škole). Žádost o odklad je nutno doložit zprávou z pedagogicko - psychologické poradny a doporučením dětského lékaře či klinického psychologa do 31.5.2021.

 

Mgr. Michaela Vašutová

 

Přiložené soubory

30. 03. 2021 11:47:00 | Administrátor webu