Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

čtvrtek 16.09.2021

akce pro děti

akce pro děti

pondělí 14.06.2021

Výlet do areálu Dětského dopravního hřiště

Cílem výletu na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí je umožnit dětem předškolního věku, aby si v praxi ověřily získané zkušenosti a znalosti z dopravní výchovy a zábavnou formou se učily orientovat v dopravních situacích v roli řidiče i chodce. • TERMÍN : 30. 6. 2021 • ČAS : 7.15 – 11.15 hod. DDH Valašské Meziříčí • DOPRAVA : Autobusem ČSD určeným a objednaným pro tuto akci • ODJEZD : 7.30 hod. od Zš • NÁVRAT : 11.40 hod.

pondělí 14.06.2021

Den dětí ve školce

V rámci Dne dětí 1. června jsme pro děti uspořádali projektový den: „Modrá planeta“. Celý program byl směřován k environmentální tématice. Cílem bylo připravit projektový den, v němž si děti zábavnou formou zopakují, připomenou a rozšíří vědomosti z oblasti environmentální výchovy. Celý projekt probíhal venku v areálu naší školní zahrady. Učitelé připravili pro děti tematická stanoviště: VODA, LES, PASEKA A STRÁŇ, TŘÍDĚNÍ ODPADU. V každém z témat se děti zapojily do praktických činností rozvíjejících jejich vědomosti a dovednosti. Každé stanoviště tak obsahovalo jak vzdělávací a poznávací složku, tak pohybovou aktivitu. Do projektového dne: „Modrá planeta“ se zapojily děti ze všech tří tříd mateřské školy.

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.