Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

středa 01.11.2023

Plavecký kurz

V podzimních měsících 2022 proběhl plavecký kurz pro předškolní děti, kde se učily základům plavání.

středa 04.10.2023

Září u Koťat

Děti se seznamovaly s novým prostředím třídy předškoláků a hračkami, hravou formou procvičovaly barvy, počty, plnily různé grafomotorické úkoly, tvořily a vyráběly.

pondělí 11.09.2023

Divadelní představení v září

Na začátku školního roku jsme pro naše děti z mateřské školy pozvali divadelní společnost Koloběžka s pohádkou: "Krakonoššova kouzelná fajfka"(13. září) a divadlo Maringotka přijede 26. září s pohádkou: Jak šel Mišutka poprvé do školky"

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.