Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

středa 10.04.2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2024-2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BEČVA    Zápis do MŠ proběhne dne 15. května  v budově mateřské školy od 9.00–16.00 hod.   Přijďte se podívat do naší mateřské školy. Těšíme se na vás. viz přiložené soubory 

úterý 26.03.2024

Jaro v mateřské škole - akce a aktivity

viz fotogalerie

pondělí 25.03.2024

Návštěva rodinné farmy

První jarní den se děti mateřské školy vypravily na návštěvu rodinné farmy pana Růčky.Seznámily se s prostředím farmy, domácími zvíraty a jejich mláďaty. Tímto bychom chtěli panu Růčkovi a jeho rodině poděkovat za ochotu a pěkně připravenou ukázku života a práce na farmě.

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.