Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

úterý 18.06.2024

Rozloučení s předškoláky

Tímto dnem jsme se rozloučili s letošními předškoláky, byli pasováni na školáky, společně jsme si zatančili rozlučkovou píseň,,Školka už nám mává,, , děti dostaly dárečky jako upomínku na mateřskou školu a celý den jsme zakončili sladkou dobrotou.

úterý 18.06.2024

Výlet na přehradu Horní Bečva

S dětmi jsme se vydali na výlet k přehradě na Horní Bečvě, kde měly možnost si prohlédnout lom, přehradu a její okolí a pohrát si na místním dětském hřišti. Dětem se výlet moc líbil.

úterý 11.06.2024

Dny dětské radosti

Cestry za poznáním, sportovní dopoledne ve školce.

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.