Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školky

pondělí 20.12.2021

Distanční výuka třída "Koťata"

Vážení rodiče, v příloze naleznete distanční výuku pro děti, které tento týden nenavštěvují mateřskou školu (týden 20.12. - 23.12.). Přejeme všem krásné, radostné a poklidné vánoční svátky. Do nového roku hodně zdraví a úspěchů.  Učitelky MŠ Koťata    

středa 15.12.2021

Organizace provozu III. třída Koťata

Z organizačních důvodů bude ve dnech 16.-17. prosince provoz třídy starších předškoláků přemístěn do budovy MŠ č. 580 (kmenová MŠ). Od pondělí 20. prosince již budou "Koťata" ve své třídě v budově ZŠ. Děkujeme za pochopení.

úterý 14.12.2021

PROVOZ MŠ BĚHEM ZIMNÍCH PRÁZDNIN

OMEZENÝ PROVOZ MŠ BĚHEM ZIMNÍCH PRÁZDNIN. Mateřská škola bude uzavřena ve dnech od 27. 12. do 31. 12. 2021. Provoz bude obnoven dne 3. ledna 2022.

Naše školka

Filosofií naší mateřské školy v Dolní Bečvě je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

- - -

Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava a zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole byly děti maximálně šťastné a spokojené. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy k tomu, aby se umělo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a mohlo se dále rozvíjet a vzdělávat. Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Děti se učí dívat kolem sebe, být otevřené poznání a prožívání, učí se zájmu rozumět všemu, co život přináší, žít mezi ostatními a komunikovat. Děti nacházejí v mateřské škole kamarády pro život, hru i učení. Učí se prosadit, být snášenlivé i tolerantní, vytváří si základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na jejich tělesnou pohodu, umožnit dostatek volného pohybu a vytvořit jim bezpečné sociální prostředí.