Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školy

úterý 13.10.2020

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření  se od středy 14.10.2020 do 1.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.Od středy 14.10.2020 do 1.11.2020 bude probíhat distanční vzdělávání. Ve dnech 26. - 30.10. jsou podzimní prázdniny, v těchto dnech výuka nebude probíhat.Veškerá komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky bude probíhat v programu Bakaláři .On-line výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, rovněž prostřednictvím programu Bakaláři.Výuka 2. stupně bude probíhat dle platného rozvrhu hodin (učit se nebudou výchovy, OV, ZRV, INF a ZA). Každý předmět bude vyučován 20 minut synchronně, podle individuálních potřeb žáků pak asynchronně. Pokud se žák nemůže online výuky účastnit, zákonný zástupce jej předem (v případě výpadku sítě dodatečně) omluví TU, či konkrétnímu vyučujícímu. Žákům, kteří se nebudou moci připojit on-line, budou zaslány materiály z výuky. Na základě usnesení vlády ČR se také zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině. Na základě usnesení vlády ČR se také zakazuje osobní přítomnost dětí ve školní družině. Proto bude od 14.10.2020 - 1.11.2020 školení družina uzavřena.Přeji všem pevné nervy  a mnoho zdraví. Mgr. Michaela Vašutová

pátek 09.10.2020

Úprava vzdělávání žáků 2. stupně od pondělí 12.10.2020

Vážení rodiče,vzhledem k nařízení vlády z 8.10.2020 se od pondělí 12.10. 2020 upravuje výuka žáků 2. stupně základní školy.Od pondělí 12.10.2020 budou prezenčně vzděláváni žáci 7. a 8. ročníku, v celém rozsahu výuky dle platného rozvrhu hodin.Žáci 6. a 9. ročníku zůstávají doma v distančním způsobu vzdělávání.Následující týden se skupiny vymění - . od 19.10.2020 ​se budou prezenčně vzdělávat žáci 6. a 9. ročníku, žáci 7. a 8. ročníků zůstanou doma v distančním režimu.Pro skupiny, které zůstávají v distančním režimu, platí také stanovený rozvrh hodin, učit se nebudou pouze výchovy a informatika. Komunikace učitelů s žáky bude probíhat pomocí aplikace Bakaláři - učitelé s nimi budou komunikovat prostřednictvím Online schůzek. Pokud bude žák pracovat prostřednictvím mobilního telefonu, je nutné stáhnout do mobilu aplikaci Microsoft Teams.Pokud se žáci nebudou moci účastnit online schůzky (vyučování), musí jej zákonný zástupce omluvit prostřednictvím Bakalářů. ​Děkuji za spolupráci.Michaela Vašutová​

pátek 09.10.2020

Omezení provozu tělocvičny

Od pondělí 12.10. se nejméně na 14 dnů uzavírá tělocvična ZŠ pro veřejné sportovní činnosti.

Naše škola

Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.

Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení: Základní škola s kapacitou 240 žáků, Mateřská škola s kapacitou 77 dětí, Školní družina s kapacitou 60 žáků, Školní klub, Školní sportovní klub, Žákovská a učitelská knihovna, Školní jídelna základní školy, Školní jídelna mateřské školy. V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm a Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm.