Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Vybudování jazykové a přírodovědné učebny v ZŠ Dolní Bečva

V rámci výzvy č.47 IROP MMR ČR bude v období od 1.7.2020 probíhat v základní škole vybudování učeben pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Cílem projektu je zkvalitnění výuky pomocí materiálního a zejména technického vybavení učeben. Výsledkem projektu bude kromě vybavení tříd také pořízení vzduchotechniky pro část budovy. Na projekt bude poskytnuta dotace z fondů EU.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003897

11. 06. 2020 08:13:00 | Administrátor webu