Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Články uživatle Administrátor webu

Zpět na přehled uživatele Administrátor webu

01.02.2023

Školní řád a dodatek ke ŠŘ

V přiloženém souboru naleznete platný školní řád spolu s dodatky.

29.08.2022

Organizace školního roku 2022/2023

V přiloženém souboru naleznete dokument Organizace školního roku s přehledem školních prázdnin.

11.06.2020

Vybudování jazykové a přírodovědné učebny v ZŠ Dolní Bečva

V rámci výzvy č.47 IROP MMR ČR bude v období od 1.7.2020 probíhat v základní škole vybudování učeben pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Cílem projektu je zkvalitnění výuky pomocí materiálního a zejména technického vybavení učeben. Výsledkem projektu bude kromě vybavení tříd také pořízení vzduchotechniky pro část budovy. Na projekt bude poskytnuta dotace z fondů EU. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003897

17.10.2019

Rozpočet a rozpočtový výhled

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled.

03.09.2019

Formuláře ke stažení

Dokumenty ke stažení: Omluvný list, Žádost o přestup žáka ZŠ, Žádost o vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení, Žádost o vytvoření IVP na základě doporučení z KPPP či SPC

30.05.2019

Ukončení projektu Erasmus

V květnu 2019 byl na naší škole ukončen projekt Erasmus, který trval od roku 2017. Během projektu s názvem "Budování evropské pospolitosti začíná u učitelů" byli vyškoleni 4 pedagogové v oblasti ovládání a metodiky výuky v anglickém a německém jazyce. Během 4 výjezdních mobilit se tři pedagogové zúčastnili vzdělávání ve Velké Británii a jeden pedagog v Německu. V rámci 14 denního pobytu byl každý pedagog proškolen v oblasti nových metod výuky, zvýšila se úroveň jazykových kompetencí v…

01.09.2018

Kontakty

Vedoucí uč. MŠ:        Marie Divínová Kontakt – telefon :    571 647 243 - budova MŠ                                571 751 221 - předškoláci v ZŠ E-mail:                       mariedivinova@seznam.cz Pedagogičtí pracovníci šk.rok 2021 - 2022: třída - Sluníčka : Radka Svačinová Petra Fojtů třída…

31.08.2018

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro předškolní vzdělávání je k dispozici v přiloženém souboru.  Pro rodiče je ŠVP k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd MŠ.    

12.04.2018

Výroční zpráva o hospodaření škoy za rok 2017

V příloze najdete výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017

01.03.2018

ZÁPIS ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis žáků (ročník narození 2012 a podzim 2011) do prvního ročníku základní školy v Dolní Bečvě pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek  5. dubna 2018 v době od 11:30 do16:00 hodin v budově základní školy v Dolní Bečvě, č. p. 578. Všechny děti a jejich rodiče srdečně zveme.