Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

úterý 14.05.2019

Tenisové a badmintonové příměstské kempy pro děti a mládež

Nabídka kvalitního využití prázdninového času na příměstských kempech. Viz příloha.

úterý 07.05.2019

Běh osvobození 2019

V pátek 3.5.2019 se v aleji Hynka Tošenovského uskutečnil tradiční Běh osvobození, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků školy a školky. Počasí zprvu nebylo pro běh ideální, proto se část běhů odehrála v tělocvičně. Nakonec se počasí umoudřilo a tak většina běhů se opět uskutečnila v aleji. Vyhodnocení, předávání diplomů a pohárů poté proběhlo v tělocvičně, kde také všichni soutěžící obdrželi malou odměnu. Děkujeme za organizaci členům školské komise při obci DB a panu Navaříkovi Martinovi a Pavlovi ze SVČ RpR.

úterý 07.05.2019

Den Země ve školní družině

V rámci projektového dne DEN ZEMĚ žáci ze ŠD vyslechli zajímavou přednášku Ing.Františka Šulgana, zakladatele organizace Českého svazu ochránců přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním tématem byla problematika ochrany velkých šelem v našem regionu. Především medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty zvířat, odlitky stop, obrazový materiál a další. Dověděli se také proč a jak migrují šelmy, jakým způsobem je ochránci přírody monitorují atd. (ukázky fotopastí a snímků). Také se žáci dověděli jak ochránci přírody zasahují v případě zatoulání šelmy do obydlených částí Beskyd. Žáci se dověděli také informace některých užitečných dravcích žijících v okolí Dolní Bečvy např. výr velký, puštík obecný, kalous ušatý a mohli si je prohlédnout v životní velikosti. Další zajímavosti se týkali drobného ptactva (drozd, rehek, brhlík, sýkora, kos a další). Prohlédli si, jak vypadají ve skutečnosti jejich hnízda, z jakého materiálu je staví, čím se živí a jak je poznají. Další část přednášky se týkala entomologie. Žáci měli možnost si prohlédnout některé druhy motýlů, především baboček (babočka kopřivová, babočka osiková, babočka admirál,…). Také se dověděli zajímavé informace o rozmnožování některých dalších druhů a zajímavosti o jejich symbióze s některými rostlinami, nebo jinými druhy hmyzu (modrásek – krvavec, přezimování žluťáska, včely samotářky a jejich obydlí, důležitost čmeláků – opylování např, rajčat…) Z oblasti geologie se žáci mohli prohlédnout sbírku nerostů a hornin (jílovec, pískovec, břidlici), nebo zkameněliny z doby před 30ti miliony let. Závěrem přednášky pan Ing. František Šulgan popřál dětem, aby se dál učili přírodu vnímat, vidět, naslouchat jí a chránit, protože potom porozumí sami sobě i jeden druhému. Děkujeme. V rámci projektového dne, žáci ŠD podnikli přírodovědnou vycházku do okolí naší školy, kde vyhledávali zajímavé druhy živočichů, stopy jejich působení v krajině, nerosty i rostliny o kterých s ochráncem přírody hovořili. Zúčastnili se také soutěže eko-hrátky ke dni země, kde jako jednotlivci i ve spolupráci ve skupinách vyhledávali informace v encyklopedii, atlase a čerpali znalosti z přednášky s ochráncem přírody. Žáci si také vyrobili motýly a další hmyz z papíru a kartonu v nadživotní velikosti a použili je na výzdobu ŠD. H. Skalíková

úterý 07.05.2019

Turnaje v miniházené

Žáci 1. - 4. ročníku během dubna a května absolvují tréninkové hodiny v házené. Do školy přijíždějí trenéři ze Zubří, aby dětem předvedli a seznámili je formou hry se základy prvků házené. Žáci se pak během výše uvedených měsíců účastní turnajů v miniházené ve Sportovní hale v Robe aréně v Zubří. Během týmové hry se učí spolupracovat s kamarády, nahrávat, vyhrávat i prohrát. Vše v duchu fair play.

úterý 30.04.2019

Matematická olympiáda 2019

V průběhu ledna až dubna proběhla okresní kola MO a našim žáků se letos dařilo. Okresní kola proběhla pro 5. až 9.třídu.

čtvrtek 11.04.2019

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 20019/2020 jsou součástí přiloženého dokumentu.

čtvrtek 11.04.2019

Zápis budoucích prvňáčků

Ve středu 10. 4. proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020. Děti chodily k zápisu odhodlaně a byly velmi šikovné, předvedly paním učitelkám a panu učiteli, co zvládají, co umí a co je baví. Někteří přišli s trémou, ale ta je většinou brzy opustila. Určitě pak s rodiči oslavili tento pro ně významný den a za odměnu se stavili třeba v cukrárně.  My se na ně v září velmi těšíme a přejeme jim hezké chvíle posledních měsíců, které stráví jako předškoláci ještě v mateřské škole.

středa 10.04.2019

Velikonoční lidové zvyky a tradice

2.4.2019 proběhl ve školní družině Projektový den s názvem Velikonoční lidové zvyky a tradice v našem regionu. Pedagogové ŠD a ŠK připravili s místním pamětníkem Robertem Mečiarem několik stanovišť, na kterých byly předvedeny různé činnosti související s velikonocemi. Žási ŠD si vyslechli vyprávění o některých lidových zvycích, prakticky si vyzkoušeli pletení pomlázky z vrbového proutí a zdobení stuhami, malování vajec a vyrobili si i velikonoční pohlednici. Všechny výrobky si žáci mohli odnést domů.

pondělí 01.04.2019

Putování po světě

Ve středu 27. 3. 2019 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v obecní knihovně. Paní knihovnice z rožnovské knihovny Bc. Renata Vinklerová s knihou Putování po světě zavítala s dětmi až do Austrálie. Se dvěma průvodci Vašíkem a Tadeášem se děti seznámily se světadílem, přírodou, zvířaty...Pak samy hledaly zajímavosti v encyklopediích. Už se těšíme na červen, kdy proběhne pasování na čtenáře.

pondělí 01.04.2019

Společná hodina čteni

Dne 15. 3. 2019 proběhla společná hodina čtení žáků 1. a 2. třídy. Druháci četli ukázku ze společné četby z knihy Jana Karafiáta - Broučci a prvňáčci přečetli pohádku ze slabikáže Řípa velká jako Říp. Společná hodina se dětem moc líbila, rádi si ji zase někdy zopakují.