Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Ukončení projektu Erasmus

V květnu 2019 byl na naší škole ukončen projekt Erasmus, který trval od roku 2017.

Během projektu s názvem "Budování evropské pospolitosti začíná u učitelů" byli vyškoleni 4 pedagogové v oblasti ovládání a metodiky výuky v anglickém a německém jazyce. Během 4 výjezdních mobilit se tři pedagogové zúčastnili vzdělávání ve Velké Británii a jeden pedagog v Německu. V rámci 14 denního pobytu byl každý pedagog proškolen v oblasti nových metod výuky, zvýšila se úroveň jazykových kompetencí v konkrétním jazyce. Neméně významným přínosem pro pedagogy bylo seznámení se se specifiky daných jazykových a sociokulturních prostředí, v nichž se dva týdny nacházeli.

Jednotlivé poznatky a zkušenosti z pobytů si pedagogové vzájemně předali a dále je budou využívat ve své pedagogické praxi.

30. 05. 2019 10:56:00 | Administrátor webu