Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školy

středa 12.04.2017

Velikonoční dílny

Tématem velikonočních dílen byly samozřejmě zvyky a tradice spojené s Velikonocemi. Žáci 1. - 7. ročníku byli rozděleni do sedmi družstev, přičemž sedmáci, jako nejstarší členové skupiny, měli na starost dohled a pomoc při spolupráci jednotlivých členů skupiny. Osmáci pomáhali učitelům na stanovištích. Vždy po 10 minutách se jednotlivá družstva přesunula na jiné stanoviště, kde plnila  zadané úkoly nebo se seznamovala s tradicemi. Děti si připomínaly, proč se barví vajíčka, pletou pomlázky, vyplňovaly kvíz o Velikonocích, nebo na odlehčenou v tělocvičně běhaly slalom s vajíčkem na lžíci :-) (Mimochodem, z 10 uvařených vajíček "přežila"v neporušeném stavu 2 :-)  ). Dětem se takovéto akce velmi líbí, menší poznávají starší spolužáky a naopak a učí se vzájemné spolupráci a komunikaci.  Na závěr proběhlo vyhodnocení těchto činností v tělocvičně a žáci se navzájem ohodnotili potleskem. S přáním hezkých velikonočních prázdnin jsme se s dětmi rozloučili a těšíme se na ně zase po prázdninách. :-)             Mgr. Michaela Vašutová

pátek 07.04.2017

VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Seznam přijatých a nepřijatých žáků k povinné docházce v ZŠ Dolní Bečva je po rozkliknutí v příloze.

čtvrtek 06.04.2017

Pozvánka na Den otevřených dveří

Základní škola v Dolní Bečvě pořádá v pátek 28. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hod pro rodiče s dětmi a pro všechny zájemce Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách Vás zveme ke zhlédnutí výuky v hodinách. Po celý den bude probíhat prohlídka školy s možností navštívit vyučování ve třídách. Všechny srdečně zveme.

Naše škola

Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.

Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení: Základní škola s kapacitou 240 žáků, Mateřská škola s kapacitou 77 dětí, Školní družina s kapacitou 60 žáků, Školní klub, Školní sportovní klub, Žákovská a učitelská knihovna, Školní jídelna základní školy, Školní jídelna mateřské školy. V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm a Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm.