Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuálně z naší školy

čtvrtek 06.06.2019

Projektový den v muzeu

žáci 5. ročníku se ve středu 5. 6. 2019 zúčastnili edukačního programu. Projektový den s názvem Obecná škola v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl zaměřen především na prohloubení znalostí z vlastivědy a částečně i z přírodovědy. Žáci navštívili Valašskou dědinu, v jejíž části se nachází replika historické budovy školy s vybavením třídy z roku 1897. Byli přivítáni animátorem – učitelem, který po nich vyžadoval chování žáků typické pro dané období. Vyzkoušeli si psaní břidlicí na psací tabulky, poté i psaní husím brkem namáčeným do kalamáře. Vyzkoušeli si sezení v tehdejších nepohodlných lavicích, byli vyzkoušeni učitelem z vědomostí o historii.  Další program projektu probíhal mimo historickou budovu školy v jedné z dřevěnic ( rukodělná výroba jednoduchých hraček – panáče, káča) a na prostranství před ní (tehdejší hry dětí – hádanky, rozpočítadla, střelba z vyrobeného luku, tlučení špačků).  Někteří žáci byli v této části muzea poprvé, jiní prostředí již znali, avšak vzhledem k edukačnímu programu získali mnoho nových poznatků. Program přispěl k upevnění vědomostí osvojovaných v hodinách vlastivědy. Zpáteční pěší cesta přispěla k vnímání přírody i okolní krajiny (učivo přírodovědy a vlastivědy).

středa 05.06.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře 2019

Ve středu 5. 6. 2019 proběhlo v obecní knihovně pasování na čtenáře. Na prvňáčky čekalo překvapení - Brouk Pytlík a Ferda Mravenec chtěli pomoci přečíst návod na zapojení rozhlasového přijímače, protože sami neuměli číst. Jaké bylo milé překvapení, když prvňáčci po větách přečetli návod a rozhlas začal fungovat. Za to je paní knihovnice z rožnovské knihovny (paní R. Vinklerová, paní J. Slezáková, paní E. Halamíčková) po složení čtenářského slibu pasovaly na čtenáře - rytíře Řádu krásného slova. Od paní místostarostky P. Novosadové a knihovnice z obecní knihovny paní H. Trefilové dostaly děti dárečky a průkazku, na kterou si už vypůjčily svou první knížku. Všem moc děkujeme za krásně strávený čas, dárečky a pěkný program.     žáci 1. třídy a Mgr. R. Chrástecká

středa 29.05.2019

Školní výlet 1. a 2. třídy 2019

V úterý 28. 5. se vydala 1. a 2. třída na školní výlet do ZOO Zlín. Počasí nám moc nepřálo, ale nám to nevadilo. Oblékli jsme pláštěnky a vyrazili za zvířátky - žirafami, zebrami, tučňáky, tuleni, rejnoky a dalšími. Hezkou zastávku jsme měli na zámku Lešná. Paní průvodkyně měla pro nás připravenou prohlídku i s úkoly. Řešili jsme zámeckou šifru. A protože jsme byli moc šikovní, vyluštili všechny úkol, dopátrali jsme se až klíči od zámku. Výlet se nám moc líbil. Mgr. Růžena Chrástecká

Naše škola

Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.

Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení: Základní škola s kapacitou 240 žáků, Mateřská škola s kapacitou 77 dětí, Školní družina s kapacitou 60 žáků, Školní klub, Školní sportovní klub, Žákovská a učitelská knihovna, Školní jídelna základní školy, Školní jídelna mateřské školy. V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm a Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm.