Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktivity školy

 

Spolupráce se ZŠ:

Předškolní děti MŠ a prvňáčci ZŠ se vzájemně spolu s pedagogy navštěvují a pořádají společné aktivity: ranní kruh v MŠ s povídáním na určité téma, výukové dopoledne v ZŠ, příprava dětí k zápisu, divadelní představení. Zveme žáky 1. a  2. třídy na hudební, divadelní a vzdělávací pořady k nám do mateřské školy a naopak .  Žáci vyšších tříd pro děti z MŠ v převlecích každoročně připraví  akci „Mikuláš ve školce“.

Děti během školního roku pravidelně navštěvují keramickou dílnu. Pod odborným vedením výtvarníka  pana Trlici si domů odnesou pár vlastních výtvorů.


Spolupráce s rodiči:
Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci a činnostech probíhajících v MŠ.
Spolupráce s rodiči se nám daří formou společných aktivit, kterých se účastní nejen rodiče, ale také prarodiče:

    výlety - dopravní hřiště, divadla, ZOO, polodenní výlety
    akce v MŠ - besídky, ukázky práce s dětmi, akce v obci - kult. vystoupení dětí při různých příležitostech.


Rodiče jsou informováni o možnosti zapůjčení odborné literatury a spolupracují s pedagogy v otázkách individuálního přístupu k jednotlivým dětem.     
Maminky s mladšími dětmi nebo i s předškolními dětmi, které nenavštěvují MŠ, mají možnost, během provozu mateřské školy, využívat prostor a vybavení školní zahrady mateřské školy.
V letošním školním roce se zvláště povedly akce jako: „Vánoční čarování“, kdy si rodiče spolu s dětmi vyzdobili vánoční věnec a vytvořili netradiční vánoční ozdoby . 

 

 

 

NABÍZENÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

 

LOGOPEDIE
Logopedie v mateřské škole
Zařazováno do výchovně vzdělávací práce podle potřeby.
Název: Než půjdu do školy

Cíl:     Rozvíjet jazykové dovednosti, upevňovat správnou výslovnost a vyjadřovací schopnosti.
Činnosti :  Pod vedením odborné logopedické asistentky děti procvičují:
-    gymnastiku mluvidel
-    správné dýchání
-    správnou výslovnost
Činnosti jsou prováděny zajímavou a pro děti zábavnou formou.
Organizace:
V průběhu ranních her je umožněna logopedická péče jednotlivým dětem podle potřeby přímo v mateřské škole. Výuka probíhá individuálně nebo v malých skupinách ( 2-3 děti), časový interval  5 - 10 minut , dvakrát týdně v době od 7.30. – 9.00. U dětí jsou respektovány individuální a věkové zvláštnosti.
LOGOPEDIE V MŠ JE POSKYTOVÁNA ZDARMA.

PLAVÁNÍ
Cíl:     Seznamování dětí s vodou, vést je ke splývavé poloze, k potápění a k základům plaveckých pohybů stylu prsa, kraul, znak.
Organizace:  Zařazeno do výchovně vzdělávací práce v dopoledním čase 8.00 – 10.00 hod. jednou za týden v průběhu 10 lekcí
Doprava zajištěna autobusem určeným pro děti MŠ a ZŠ k dopravě na plavecký bazén.
Určeno pro starší skupinu předškolních dětí.

LYŽOVÁNÍ
Cíl:     Osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj formou zábavných her na sněhu.
Činnosti :  Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku.
Organizace:  5-denní výjezdový lyžařský kurz

Určeno pro starší skupinu předškolních dětí.

KERAMIKA
Cíl:     Procvičení jemné motoriky rukou, umožnit dětem seberealizaci a umělecký projev.
Činnosti :  Pod vedením kvalifikovaného pedagoga děti pracují s hlínou a přírodními materiály.
Organizace:  Zařazeno do výchovně vzdělávací práce v dopoledním čase 9.00 – 11.00 jednou za 14 dní od října do dubna. Určeno pro starší skupinu předškolních dětí.

FLÉTNA
Veselá píšťalka
Název: Hravé pískání pro zdravé dýchání
Cíl:     Zvládat základní dovednosti vokální i instrumentální.
Zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, rozlišovat rytmus.
Ovládat dechové svalstvo a správné dýchání.
Činnosti :
 Pod vedením kvalifikovaného pedagoga děti procvičují:
-    správné hluboké brániční dýchání
-    trénování mluvidel
-    rytmické a dechové cvičení
-    procvičují hru na jednoduché rytmické nástroje
-    mají možnost získat základy hry na zobcovou flétnu
Organizace:      V rámci zohlednění potřeby spánku u starších dětí (3.ročník) zařazujeme v době od 12.30 do 13.00 hod. jednou týdně od října do května hudební koutek (skupina 4 – 6 dětí).

 

 

 

19. 01. 2014 14:17:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy