Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktuality uživatle Martin Polách

Zpět na přehled uživatele Martin Polách

čtvrtek 08.08.2019

Na dopravním hřišti...

PROJEKTOVÝ DEN – NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 11.6.2019 proběhl projektový den – Na dopravním hřišti. V rámci projektového dne si žáci prostřednictvím didaktických her procvičili pravidla silničního provozu, připomněli si zásady správného chování v dopravních prostředcích, jak pomoci při dopravní nehodě. Soutěžili v plnění úkolů s dopravní tématikou, na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí si žáci prakticky vyzkoušeli načerpané vědomosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Žáci si v několika týmech postupně vyzkoušeli hravou formou různé role účastníků dopravy – chodců a řidičů různých dopravních prostředků. K dispozici měli dětské šlapací čtyřkolky, ve kterých žáci představovali dospělé řidiče automobilů, koloběžky, kola. Týmy se postupně v jednotlivých rolích vystřídaly, žáci si vyzkoušeli správné průjezdy křižovatek, odbočování, jízdu na kruhovém objezdu, parkování, průjezd křižovatkou se světelnou signalizací, předjíždění, bezpečné zastavení, přecházení vozovky atd. V rámci projektového dne si žáci upevnili získané dovednosti a vědomosti tím, že si vytvořili velký papírový model města s domy, komunikacemi, přechody pro chodce, parkovištěm, běžnou infrastrukturou a modely dopravních značek. Značky potom rozmístili do modelu tak, aby ve městě nedocházelo k dopravním nehodám. Žáci byli vedeni k samostatnému i týmovému řešení problémových situací, byl kladen důraz na praktickou využitelnost poznatků, mezipředmětovou spolupráci, propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s praxí, kterou využijí v běžném životě

pátek 02.08.2019

Z farmy na náš stůl

PROJEKTOVÝ DEN – Z FARMY NA NÁŠ STŮL 27. 5. a 13. 6. 2019 se uskutečnil ve spolupráci s lektory SVČ Rožnov p. Radhoštěm ve ŠD projektový den Z farmy na náš stůl. Žáci hravou formou načerpali vědomosti o původu a zpracování potravin vhodných pro zdravé stravování. Zároveň si mohli prakticky vyzkoušet některé postupy zpracovávání surovin. Během projektového dne si žáci připravili zdravou svačinku u prvotních produktů, která se skládala z jogurtu s domácími nadrcenými vločkami, pečiva s vlastnoručně stlučeným máslem, zeleninové pomazánky a ovocného smoothies s medem. Cílem projektu bylo podpořit pozitivní vnímání zdravé výživy, bezpečné potraviny, ekologické zemědělství, regionální potraviny.

neděle 30.06.2019

Ukončení školního roku 2018/2019

A je to tady... Dlouho očekávaný a školáky vyhlížený poslední den školního roku. Učitelé předali vysvědčení žákům, deváťáci se slavnostně rozloučili s učiteli a spolužáky, předali kytičky a my všem přejeme krásné prázdniny a úspěšné vykročení do nového školního roku.

čtvrtek 23.05.2019

Co vařily naše babičky

Ve čtvrtek 23.5.2019 žáci 7. třídy navštívili Národní muzeum v Rožnově p.R. Zúčastnili se programu s názvem "Co vařily naše babičky". Povídali si o zvycích našich babiček, byli seznámeni se skromným jídelníčkem a také s produkty, ze kterých se vařilo. Sami měli možnost si některá jídla uvařit. Práce jim šla pěkně od ruky, byli moc šikovní. Pak následovalo velké ochutnávání a podle výrazu ve tvářích se dílo povedlo. Eva Němcová

úterý 14.05.2019

Tenisové a badmintonové příměstské kempy pro děti a mládež

Nabídka kvalitního využití prázdninového času na příměstských kempech. Viz příloha.

úterý 07.05.2019

Běh osvobození 2019

V pátek 3.5.2019 se v aleji Hynka Tošenovského uskutečnil tradiční Běh osvobození, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků školy a školky. Počasí zprvu nebylo pro běh ideální, proto se část běhů odehrála v tělocvičně. Nakonec se počasí umoudřilo a tak většina běhů se opět uskutečnila v aleji. Vyhodnocení, předávání diplomů a pohárů poté proběhlo v tělocvičně, kde také všichni soutěžící obdrželi malou odměnu. Děkujeme za organizaci členům školské komise při obci DB a panu Navaříkovi Martinovi a Pavlovi ze SVČ RpR.

úterý 07.05.2019

Den Země ve školní družině

V rámci projektového dne DEN ZEMĚ žáci ze ŠD vyslechli zajímavou přednášku Ing.Františka Šulgana, zakladatele organizace Českého svazu ochránců přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním tématem byla problematika ochrany velkých šelem v našem regionu. Především medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty zvířat, odlitky stop, obrazový materiál a další. Dověděli se také proč a jak migrují šelmy, jakým způsobem je ochránci přírody monitorují atd. (ukázky fotopastí a snímků). Také se žáci dověděli jak ochránci přírody zasahují v případě zatoulání šelmy do obydlených částí Beskyd. Žáci se dověděli také informace některých užitečných dravcích žijících v okolí Dolní Bečvy např. výr velký, puštík obecný, kalous ušatý a mohli si je prohlédnout v životní velikosti. Další zajímavosti se týkali drobného ptactva (drozd, rehek, brhlík, sýkora, kos a další). Prohlédli si, jak vypadají ve skutečnosti jejich hnízda, z jakého materiálu je staví, čím se živí a jak je poznají. Další část přednášky se týkala entomologie. Žáci měli možnost si prohlédnout některé druhy motýlů, především baboček (babočka kopřivová, babočka osiková, babočka admirál,…). Také se dověděli zajímavé informace o rozmnožování některých dalších druhů a zajímavosti o jejich symbióze s některými rostlinami, nebo jinými druhy hmyzu (modrásek – krvavec, přezimování žluťáska, včely samotářky a jejich obydlí, důležitost čmeláků – opylování např, rajčat…) Z oblasti geologie se žáci mohli prohlédnout sbírku nerostů a hornin (jílovec, pískovec, břidlici), nebo zkameněliny z doby před 30ti miliony let. Závěrem přednášky pan Ing. František Šulgan popřál dětem, aby se dál učili přírodu vnímat, vidět, naslouchat jí a chránit, protože potom porozumí sami sobě i jeden druhému. Děkujeme. V rámci projektového dne, žáci ŠD podnikli přírodovědnou vycházku do okolí naší školy, kde vyhledávali zajímavé druhy živočichů, stopy jejich působení v krajině, nerosty i rostliny o kterých s ochráncem přírody hovořili. Zúčastnili se také soutěže eko-hrátky ke dni země, kde jako jednotlivci i ve spolupráci ve skupinách vyhledávali informace v encyklopedii, atlase a čerpali znalosti z přednášky s ochráncem přírody. Žáci si také vyrobili motýly a další hmyz z papíru a kartonu v nadživotní velikosti a použili je na výzdobu ŠD. H. Skalíková

středa 10.04.2019

Velikonoční lidové zvyky a tradice

2.4.2019 proběhl ve školní družině Projektový den s názvem Velikonoční lidové zvyky a tradice v našem regionu. Pedagogové ŠD a ŠK připravili s místním pamětníkem Robertem Mečiarem několik stanovišť, na kterých byly předvedeny různé činnosti související s velikonocemi. Žási ŠD si vyslechli vyprávění o některých lidových zvycích, prakticky si vyzkoušeli pletení pomlázky z vrbového proutí a zdobení stuhami, malování vajec a vyrobili si i velikonoční pohlednici. Všechny výrobky si žáci mohli odnést domů.

čtvrtek 28.03.2019

Sběr papíru

Druhý dubnový týden proběhne v naší škole sběr papíru. Žáci mohou donést tříděný papír ke školníkovi, kde bude následně zvážen a zapsán. Pro 5 nejpilnějších sběračů je přichystán diplom a sladká odměna :-)    Kdy: od pondělí 8. 4. do pátku 12. 4. 2019 od 7:05 do 7:35 a od 15:05 do 15:25     

pátek 15.03.2019

Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

V úterý 12.32019 a druhý den ve středu se zúčastnili žáci 2. a 5. třídy výukového programu "Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R. Součástí programu byla návštěva stejnojmenné výstavy starých hraček v Sušáku a výroba textilní loutky, kterou si pak všichni odnesli domů. Nakonec děti měly možnost pohrát si a zabavit se stejně, jako to bývalo obvyklé v době dětství jejich prarodičů a praprarodičů.