Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

úterý 21.05.2019

Výroba modrotisku

V únoru se žáci 5. třídy zúčastnili v rámci výuky VL a VV výchovně vzdělávacího programu Barvíř modrotisku v Národním muzeu v přírodě (dříve Valašské muzeu v přírodě) v Rožnově p. R. Seznámili se s historií modrotisku a dostali možnost sami si ruční tisk dřevěnými formami vyzkoušet. Potom byly jejich práce poslány do dílny modrotisku v městečku Olešnice na Moravě. Je to jediná dílna na světě, kde se dodržuje původní postup ručního tisku dřevěnými formami a barvení plátna indigem. V této dílně byly obarveny i práce dětí (www.modrotisk-danzinger.cz) a před nedávnem se nám z této dílny vrátily obarvené zpět. Modrotisková plátna se povedla a jsou různé možnosti jejich využití – dotvoření na obrázky, ubrusy, polštářky. Přeji dětem příjemně strávené chvíle s těmi, kteří jim budou v této práci pomáhat. třídní učitelka Mgr. Zdeňka Tvardková

úterý 14.05.2019

Tenisové a badmintonové příměstské kempy pro děti a mládež

Nabídka kvalitního využití prázdninového času na příměstských kempech. Viz příloha.

úterý 07.05.2019

Běh osvobození 2019

V pátek 3.5.2019 se v aleji Hynka Tošenovského uskutečnil tradiční Běh osvobození, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků školy a školky. Počasí zprvu nebylo pro běh ideální, proto se část běhů odehrála v tělocvičně. Nakonec se počasí umoudřilo a tak většina běhů se opět uskutečnila v aleji. Vyhodnocení, předávání diplomů a pohárů poté proběhlo v tělocvičně, kde také všichni soutěžící obdrželi malou odměnu. Děkujeme za organizaci členům školské komise při obci DB a panu Navaříkovi Martinovi a Pavlovi ze SVČ RpR.

úterý 07.05.2019

Den Země ve školní družině

V rámci projektového dne DEN ZEMĚ žáci ze ŠD vyslechli zajímavou přednášku Ing.Františka Šulgana, zakladatele organizace Českého svazu ochránců přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním tématem byla problematika ochrany velkých šelem v našem regionu. Především medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty zvířat, odlitky stop, obrazový materiál a další. Dověděli se také proč a jak migrují šelmy, jakým způsobem je ochránci přírody monitorují atd. (ukázky fotopastí a snímků). Také se žáci dověděli jak ochránci přírody zasahují v případě zatoulání šelmy do obydlených částí Beskyd. Žáci se dověděli také informace některých užitečných dravcích žijících v okolí Dolní Bečvy např. výr velký, puštík obecný, kalous ušatý a mohli si je prohlédnout v životní velikosti. Další zajímavosti se týkali drobného ptactva (drozd, rehek, brhlík, sýkora, kos a další). Prohlédli si, jak vypadají ve skutečnosti jejich hnízda, z jakého materiálu je staví, čím se živí a jak je poznají. Další část přednášky se týkala entomologie. Žáci měli možnost si prohlédnout některé druhy motýlů, především baboček (babočka kopřivová, babočka osiková, babočka admirál,…). Také se dověděli zajímavé informace o rozmnožování některých dalších druhů a zajímavosti o jejich symbióze s některými rostlinami, nebo jinými druhy hmyzu (modrásek – krvavec, přezimování žluťáska, včely samotářky a jejich obydlí, důležitost čmeláků – opylování např, rajčat…) Z oblasti geologie se žáci mohli prohlédnout sbírku nerostů a hornin (jílovec, pískovec, břidlici), nebo zkameněliny z doby před 30ti miliony let. Závěrem přednášky pan Ing. František Šulgan popřál dětem, aby se dál učili přírodu vnímat, vidět, naslouchat jí a chránit, protože potom porozumí sami sobě i jeden druhému. Děkujeme. V rámci projektového dne, žáci ŠD podnikli přírodovědnou vycházku do okolí naší školy, kde vyhledávali zajímavé druhy živočichů, stopy jejich působení v krajině, nerosty i rostliny o kterých s ochráncem přírody hovořili. Zúčastnili se také soutěže eko-hrátky ke dni země, kde jako jednotlivci i ve spolupráci ve skupinách vyhledávali informace v encyklopedii, atlase a čerpali znalosti z přednášky s ochráncem přírody. Žáci si také vyrobili motýly a další hmyz z papíru a kartonu v nadživotní velikosti a použili je na výzdobu ŠD. H. Skalíková

úterý 07.05.2019

Turnaje v miniházené

Žáci 1. - 4. ročníku během dubna a května absolvují tréninkové hodiny v házené. Do školy přijíždějí trenéři ze Zubří, aby dětem předvedli a seznámili je formou hry se základy prvků házené. Žáci se pak během výše uvedených měsíců účastní turnajů v miniházené ve Sportovní hale v Robe aréně v Zubří. Během týmové hry se učí spolupracovat s kamarády, nahrávat, vyhrávat i prohrát. Vše v duchu fair play.

úterý 30.04.2019

Matematická olympiáda 2019

V průběhu ledna až dubna proběhla okresní kola MO a našim žáků se letos dařilo. Okresní kola proběhla pro 5. až 9.třídu.

čtvrtek 11.04.2019

Zápis budoucích prvňáčků

Ve středu 10. 4. proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020. Děti chodily k zápisu odhodlaně a byly velmi šikovné, předvedly paním učitelkám a panu učiteli, co zvládají, co umí a co je baví. Někteří přišli s trémou, ale ta je většinou brzy opustila. Určitě pak s rodiči oslavili tento pro ně významný den a za odměnu se stavili třeba v cukrárně.  My se na ně v září velmi těšíme a přejeme jim hezké chvíle posledních měsíců, které stráví jako předškoláci ještě v mateřské škole.

středa 10.04.2019

Velikonoční lidové zvyky a tradice

2.4.2019 proběhl ve školní družině Projektový den s názvem Velikonoční lidové zvyky a tradice v našem regionu. Pedagogové ŠD a ŠK připravili s místním pamětníkem Robertem Mečiarem několik stanovišť, na kterých byly předvedeny různé činnosti související s velikonocemi. Žási ŠD si vyslechli vyprávění o některých lidových zvycích, prakticky si vyzkoušeli pletení pomlázky z vrbového proutí a zdobení stuhami, malování vajec a vyrobili si i velikonoční pohlednici. Všechny výrobky si žáci mohli odnést domů.

pondělí 01.04.2019

Putování po světě

Ve středu 27. 3. 2019 se žáci 1. třídy zúčastnili besedy v obecní knihovně. Paní knihovnice z rožnovské knihovny Bc. Renata Vinklerová s knihou Putování po světě zavítala s dětmi až do Austrálie. Se dvěma průvodci Vašíkem a Tadeášem se děti seznámily se světadílem, přírodou, zvířaty...Pak samy hledaly zajímavosti v encyklopediích. Už se těšíme na červen, kdy proběhne pasování na čtenáře.

pondělí 01.04.2019

Společná hodina čteni

Dne 15. 3. 2019 proběhla společná hodina čtení žáků 1. a 2. třídy. Druháci četli ukázku ze společné četby z knihy Jana Karafiáta - Broučci a prvňáčci přečetli pohádku ze slabikáže Řípa velká jako Říp. Společná hodina se dětem moc líbila, rádi si ji zase někdy zopakují.