Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

čtvrtek 29.08.2019

Včely a jejich užitek

Projektový den - Včely a jejich užitek 5.6.2019 proběhl ve ŠD projektový den Včely a jejich užitek. V družině jsme přivítali dlouholetého chovatele včel pana Jaroslava Krbu, který dětem velice poutavě vyprávěl o včelách, jejich chovu, užitku pro člověka, ekonomickém přínosu v hospodářství a využití včelích produktů v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Žáci nakreslili obrázky k danému tématu, na vycházce pozorovali včely na květech.

čtvrtek 29.08.2019

Bylinky našich babiček

Projektový den – Bylinky našich babiček 16.5.2019 proběhl ve ŠD projektový den Bylinky našich babiček. Do ŠD jsme pozvali milého hosta, bylinkářku paní Vandu Vrlovou, která se sběrem a studiem místních bylin zabývá od roku 1976 a dlouhodobě pracovala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. V rámci projektového dne si žáci vyslechli zajímavé vyprávění o bylinkách našich babiček, dozvěděli se, jak a kdy je naše předkové sbírali, zpracovávali, jakým způsobem léčili různé neduhy, recepty z bylinek a další. Žáci si vytvořili vlastní herbáře, do kterých si vlepovali různé druhy rostlin a bylin nasbíraných v okolí naší školy. Do vlastnoručně vazdobených květináčů zaseli semena některých bylinek, pozorovali klíčení rostlin a společně se starali o malou bylinkovou zahrádku, kterou si vytvořili ve ŠD.

čtvrtek 08.08.2019

Na dopravním hřišti...

PROJEKTOVÝ DEN – NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 11.6.2019 proběhl projektový den – Na dopravním hřišti. V rámci projektového dne si žáci prostřednictvím didaktických her procvičili pravidla silničního provozu, připomněli si zásady správného chování v dopravních prostředcích, jak pomoci při dopravní nehodě. Soutěžili v plnění úkolů s dopravní tématikou, na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí si žáci prakticky vyzkoušeli načerpané vědomosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Žáci si v několika týmech postupně vyzkoušeli hravou formou různé role účastníků dopravy – chodců a řidičů různých dopravních prostředků. K dispozici měli dětské šlapací čtyřkolky, ve kterých žáci představovali dospělé řidiče automobilů, koloběžky, kola. Týmy se postupně v jednotlivých rolích vystřídaly, žáci si vyzkoušeli správné průjezdy křižovatek, odbočování, jízdu na kruhovém objezdu, parkování, průjezd křižovatkou se světelnou signalizací, předjíždění, bezpečné zastavení, přecházení vozovky atd. V rámci projektového dne si žáci upevnili získané dovednosti a vědomosti tím, že si vytvořili velký papírový model města s domy, komunikacemi, přechody pro chodce, parkovištěm, běžnou infrastrukturou a modely dopravních značek. Značky potom rozmístili do modelu tak, aby ve městě nedocházelo k dopravním nehodám. Žáci byli vedeni k samostatnému i týmovému řešení problémových situací, byl kladen důraz na praktickou využitelnost poznatků, mezipředmětovou spolupráci, propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s praxí, kterou využijí v běžném životě

pátek 02.08.2019

Z farmy na náš stůl

PROJEKTOVÝ DEN – Z FARMY NA NÁŠ STŮL 27. 5. a 13. 6. 2019 se uskutečnil ve spolupráci s lektory SVČ Rožnov p. Radhoštěm ve ŠD projektový den Z farmy na náš stůl. Žáci hravou formou načerpali vědomosti o původu a zpracování potravin vhodných pro zdravé stravování. Zároveň si mohli prakticky vyzkoušet některé postupy zpracovávání surovin. Během projektového dne si žáci připravili zdravou svačinku u prvotních produktů, která se skládala z jogurtu s domácími nadrcenými vločkami, pečiva s vlastnoručně stlučeným máslem, zeleninové pomazánky a ovocného smoothies s medem. Cílem projektu bylo podpořit pozitivní vnímání zdravé výživy, bezpečné potraviny, ekologické zemědělství, regionální potraviny.

neděle 30.06.2019

Ukončení školního roku 2018/2019

A je to tady... Dlouho očekávaný a školáky vyhlížený poslední den školního roku. Učitelé předali vysvědčení žákům, deváťáci se slavnostně rozloučili s učiteli a spolužáky, předali kytičky a my všem přejeme krásné prázdniny a úspěšné vykročení do nového školního roku.

středa 26.06.2019

3. + 5. třída školní výlet

V úterý 28. 5. jsme byli v Ostravě na školním výletě. Prošli jsme se po ostravském náměstí, prohlédli si budovy divadel, navštívili jsme velké knihkupectví. Pak nás čekal program v Malém světě techniky a získali jsme představu o práci horníků v hlubinných dolech (důl Landek). 

středa 26.06.2019

Cvičení v přírodě 25. 6. 2019

V úterý 25. června proběhlo Cvičení v přírodě. Bylo zaměřeno na ochranu životního prostřední na téma ,, Nešlap, nelámej" 1.  a 3. třída se vydala poznávat Dolní Rozpité. Pozorovali jsme ,,život" v potoce, v rybníce, na louce, v lese, v zahradě... všude kolem nás. Velké poděkování patří panu Macháňovi a jeho manželce za velmi milé přijetí. Strávili jsme s nimi příjemné, naučné a zajímavé dopoledne. Všem zúčastněným se to líbilo.    Děkujeme,   žáci 1. a 3. třídy

úterý 25.06.2019

T-mobile olympijský běh 2019

Také letošní školní rok jsme byli pořadatelem školního závodu, který byl součástí celorepublikové akce stejného názvu. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás.

úterý 25.06.2019

V. třída - Den v přírodě

25. 6. 2019 jsme strávili den v přírodě.Na podzim se nám zalíbilo místo s ohništěm u řeky Bečvy a již tehdy jsme se rozhodli, že se k němu na začátku léta vrátíme. Počasí nám to dnes umožnilo. Vyčistili jsme ohniště od odpadků, připravili z donesených i nasbíraných větví a polínek ohniště, rozdělali jsme oheň, upravili si pruty na opékání a ... ...někteří z nás byli překvapeni, že oheň hřeje, a že na opékání špekáčků musí být také dávka trpělivosti.  Řeka Bečva nám poskytla příjemné osvěžení a zábavu. Vodou z ní jsme také uhasili ohniště, uložili zbylé dřevo pro další zájemce a vydali se zpět do školy.   

čtvrtek 20.06.2019

Příměstské tábory

Pokud hledáte příměstský tábor pro Vaše dítě, máte možnost je do pátku přihlásit na níže uvedeném odkazu.   http://nadsenedeti.cz/prihlaseni-2019/