Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

pátek 11.10.2019

Beseda s rodiči žáků devátých tříd

Dne 20. 11. 2019 od 15:30 hodin proběhne v Rožnově pod Radhoštěm Beseda s rodiči žáků devátých tříd. Pracovnice IPS ÚP Vsetín seznámí rodiče deváťáků s informacemi týkajícími se volby povolání. Více informací v přiloženém souboru.

pátek 13.09.2019

Cvičení v přírodě

Ve čtvrtek 12.9.2019 proběhlo cvičení v přírodě. Jednotliví vyučující si naplánovali trasu cvičení, během něhož plnili úkoly, které si předem stanovili. Ráno, před odchodem ze školy, proběhla cvičná evakuace žáků, kterou jsme úspěšně zvládli. 1. a 2. třída měla cvičení zaměřeno na pozorování změn v přírodě v souvislosti s ročními obdobími, na hřišti si zasoutěžili v různých sportovních disciplínách. Počasí zmíněným aktivitám přálo a pro rozjezd školního roku bylo žáky uvítáno. Některé třídy vyšších ročníků navštívily Veletrh sportovních aktivit v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci měli možnost vyzkoušet si pestrou nabídku volnočasových aktivit.

čtvrtek 05.09.2019

Pozvánka na Veletrh sportovních a volnočasových aktivit - Rožnov pod Radhoštěm

Pozvánka na Veletrh sportovních a volnočasových aktivit - čtvrtek 12. 9. 2019 - více v příloze.

pondělí 02.09.2019

Přivítání nových žáků ve školním roce 2019/2020

V pondělí 2.9.2019 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Přivítali jsme všechny žáky, zejména ty nově příchozí a především naše nejmenší - prvňáčky. Věříme, že se všem bude ve škole líbit a v novém školním roce jim přejeme mnoho úspěchů. Mgr. Michaela Vašutová

čtvrtek 29.08.2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční dne 2. 9. 2019 v 7:40 hodin před základní školou. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení na galerii ZŠ. Vyučování bude ukončeno po 1. vyučovací hodině. Školní jídelna a školní družina zahájí provoz 3. 9. 2019. 

čtvrtek 29.08.2019

Odpoledne s hasiči a policií

Projektový den – Odpoledne s hasiči a policií 6..6.2019 proběhl ve ŠD projektový den Odpoledne s hasiči a policií. Na školní hřiště přijeli se svou technikou hasiči SDH Dolní Bečva s velitelem Liborem Mikudou a příslušníci státní policie ČR z Rožnova pod Radhoštěm, pan vrchní asistent Jiří Vlček a pan Němec. Zajímavým vyprávěním a ukázkami techniky žákům přiblížili práci hasičů a policie. Žáci se zájmem sledovali jejich program s možností vyzkoušet si výstroj obou složek, prohlédnout si výzbroj policie, seznámili se s tím, co jejich práce obnáší. Žáci soutěžili ve shazování plechovek proudem vody ze džberové stříkačky, nakreslili obrázky s danou tématikou křídou na asfaltovou plochu.

čtvrtek 29.08.2019

Včely a jejich užitek

Projektový den - Včely a jejich užitek 5.6.2019 proběhl ve ŠD projektový den Včely a jejich užitek. V družině jsme přivítali dlouholetého chovatele včel pana Jaroslava Krbu, který dětem velice poutavě vyprávěl o včelách, jejich chovu, užitku pro člověka, ekonomickém přínosu v hospodářství a využití včelích produktů v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Žáci nakreslili obrázky k danému tématu, na vycházce pozorovali včely na květech.

čtvrtek 29.08.2019

Bylinky našich babiček

Projektový den – Bylinky našich babiček 16.5.2019 proběhl ve ŠD projektový den Bylinky našich babiček. Do ŠD jsme pozvali milého hosta, bylinkářku paní Vandu Vrlovou, která se sběrem a studiem místních bylin zabývá od roku 1976 a dlouhodobě pracovala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. V rámci projektového dne si žáci vyslechli zajímavé vyprávění o bylinkách našich babiček, dozvěděli se, jak a kdy je naše předkové sbírali, zpracovávali, jakým způsobem léčili různé neduhy, recepty z bylinek a další. Žáci si vytvořili vlastní herbáře, do kterých si vlepovali různé druhy rostlin a bylin nasbíraných v okolí naší školy. Do vlastnoručně vazdobených květináčů zaseli semena některých bylinek, pozorovali klíčení rostlin a společně se starali o malou bylinkovou zahrádku, kterou si vytvořili ve ŠD.

čtvrtek 08.08.2019

Na dopravním hřišti...

PROJEKTOVÝ DEN – NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 11.6.2019 proběhl projektový den – Na dopravním hřišti. V rámci projektového dne si žáci prostřednictvím didaktických her procvičili pravidla silničního provozu, připomněli si zásady správného chování v dopravních prostředcích, jak pomoci při dopravní nehodě. Soutěžili v plnění úkolů s dopravní tématikou, na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí si žáci prakticky vyzkoušeli načerpané vědomosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Žáci si v několika týmech postupně vyzkoušeli hravou formou různé role účastníků dopravy – chodců a řidičů různých dopravních prostředků. K dispozici měli dětské šlapací čtyřkolky, ve kterých žáci představovali dospělé řidiče automobilů, koloběžky, kola. Týmy se postupně v jednotlivých rolích vystřídaly, žáci si vyzkoušeli správné průjezdy křižovatek, odbočování, jízdu na kruhovém objezdu, parkování, průjezd křižovatkou se světelnou signalizací, předjíždění, bezpečné zastavení, přecházení vozovky atd. V rámci projektového dne si žáci upevnili získané dovednosti a vědomosti tím, že si vytvořili velký papírový model města s domy, komunikacemi, přechody pro chodce, parkovištěm, běžnou infrastrukturou a modely dopravních značek. Značky potom rozmístili do modelu tak, aby ve městě nedocházelo k dopravním nehodám. Žáci byli vedeni k samostatnému i týmovému řešení problémových situací, byl kladen důraz na praktickou využitelnost poznatků, mezipředmětovou spolupráci, propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s praxí, kterou využijí v běžném životě

pátek 02.08.2019

Z farmy na náš stůl

PROJEKTOVÝ DEN – Z FARMY NA NÁŠ STŮL 27. 5. a 13. 6. 2019 se uskutečnil ve spolupráci s lektory SVČ Rožnov p. Radhoštěm ve ŠD projektový den Z farmy na náš stůl. Žáci hravou formou načerpali vědomosti o původu a zpracování potravin vhodných pro zdravé stravování. Zároveň si mohli prakticky vyzkoušet některé postupy zpracovávání surovin. Během projektového dne si žáci připravili zdravou svačinku u prvotních produktů, která se skládala z jogurtu s domácími nadrcenými vločkami, pečiva s vlastnoručně stlučeným máslem, zeleninové pomazánky a ovocného smoothies s medem. Cílem projektu bylo podpořit pozitivní vnímání zdravé výživy, bezpečné potraviny, ekologické zemědělství, regionální potraviny.