Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

čtvrtek 17.10.2019

Druháci navštívili knihovnu

Žáci 2. třídy navštívili minulý týden ve čtvrtek 10.10.2019 místní knihovnu.                        Paní knihovnice si pro děti připravila besedu s názvem Etiketa pro každého. Povídali si o slušném chování, poslouchali čtené příběhy z knížek a sami si vyzkoušeli rozhodnout podle obrázku, co je správné a co ne při chování ve třídě.        Za odměnu si mohli holky i kluci prohlédnout nebo půjčit zajímavé a oblíbené dětské knížky.

pátek 11.10.2019

Beseda s rodiči žáků devátých tříd

Dne 20. 11. 2019 od 15:30 hodin proběhne v Rožnově pod Radhoštěm Beseda s rodiči žáků devátých tříd. Pracovnice IPS ÚP Vsetín seznámí rodiče deváťáků s informacemi týkajícími se volby povolání. Více informací v přiloženém souboru.

pátek 13.09.2019

Cvičení v přírodě

Ve čtvrtek 12.9.2019 proběhlo cvičení v přírodě. Jednotliví vyučující si naplánovali trasu cvičení, během něhož plnili úkoly, které si předem stanovili. Ráno, před odchodem ze školy, proběhla cvičná evakuace žáků, kterou jsme úspěšně zvládli. 1. a 2. třída měla cvičení zaměřeno na pozorování změn v přírodě v souvislosti s ročními obdobími, na hřišti si zasoutěžili v různých sportovních disciplínách. Počasí zmíněným aktivitám přálo a pro rozjezd školního roku bylo žáky uvítáno. Některé třídy vyšších ročníků navštívily Veletrh sportovních aktivit v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci měli možnost vyzkoušet si pestrou nabídku volnočasových aktivit.

čtvrtek 05.09.2019

Pozvánka na Veletrh sportovních a volnočasových aktivit - Rožnov pod Radhoštěm

Pozvánka na Veletrh sportovních a volnočasových aktivit - čtvrtek 12. 9. 2019 - více v příloze.

pondělí 02.09.2019

Přivítání nových žáků ve školním roce 2019/2020

V pondělí 2.9.2019 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Přivítali jsme všechny žáky, zejména ty nově příchozí a především naše nejmenší - prvňáčky. Věříme, že se všem bude ve škole líbit a v novém školním roce jim přejeme mnoho úspěchů. Mgr. Michaela Vašutová

čtvrtek 29.08.2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční dne 2. 9. 2019 v 7:40 hodin před základní školou. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení na galerii ZŠ. Vyučování bude ukončeno po 1. vyučovací hodině. Školní jídelna a školní družina zahájí provoz 3. 9. 2019. 

čtvrtek 29.08.2019

Odpoledne s hasiči a policií

Projektový den – Odpoledne s hasiči a policií 6..6.2019 proběhl ve ŠD projektový den Odpoledne s hasiči a policií. Na školní hřiště přijeli se svou technikou hasiči SDH Dolní Bečva s velitelem Liborem Mikudou a příslušníci státní policie ČR z Rožnova pod Radhoštěm, pan vrchní asistent Jiří Vlček a pan Němec. Zajímavým vyprávěním a ukázkami techniky žákům přiblížili práci hasičů a policie. Žáci se zájmem sledovali jejich program s možností vyzkoušet si výstroj obou složek, prohlédnout si výzbroj policie, seznámili se s tím, co jejich práce obnáší. Žáci soutěžili ve shazování plechovek proudem vody ze džberové stříkačky, nakreslili obrázky s danou tématikou křídou na asfaltovou plochu.

čtvrtek 29.08.2019

Včely a jejich užitek

Projektový den - Včely a jejich užitek 5.6.2019 proběhl ve ŠD projektový den Včely a jejich užitek. V družině jsme přivítali dlouholetého chovatele včel pana Jaroslava Krbu, který dětem velice poutavě vyprávěl o včelách, jejich chovu, užitku pro člověka, ekonomickém přínosu v hospodářství a využití včelích produktů v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Žáci nakreslili obrázky k danému tématu, na vycházce pozorovali včely na květech.

čtvrtek 29.08.2019

Bylinky našich babiček

Projektový den – Bylinky našich babiček 16.5.2019 proběhl ve ŠD projektový den Bylinky našich babiček. Do ŠD jsme pozvali milého hosta, bylinkářku paní Vandu Vrlovou, která se sběrem a studiem místních bylin zabývá od roku 1976 a dlouhodobě pracovala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. V rámci projektového dne si žáci vyslechli zajímavé vyprávění o bylinkách našich babiček, dozvěděli se, jak a kdy je naše předkové sbírali, zpracovávali, jakým způsobem léčili různé neduhy, recepty z bylinek a další. Žáci si vytvořili vlastní herbáře, do kterých si vlepovali různé druhy rostlin a bylin nasbíraných v okolí naší školy. Do vlastnoručně vazdobených květináčů zaseli semena některých bylinek, pozorovali klíčení rostlin a společně se starali o malou bylinkovou zahrádku, kterou si vytvořili ve ŠD.

čtvrtek 08.08.2019

Na dopravním hřišti...

PROJEKTOVÝ DEN – NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 11.6.2019 proběhl projektový den – Na dopravním hřišti. V rámci projektového dne si žáci prostřednictvím didaktických her procvičili pravidla silničního provozu, připomněli si zásady správného chování v dopravních prostředcích, jak pomoci při dopravní nehodě. Soutěžili v plnění úkolů s dopravní tématikou, na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí si žáci prakticky vyzkoušeli načerpané vědomosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Žáci si v několika týmech postupně vyzkoušeli hravou formou různé role účastníků dopravy – chodců a řidičů různých dopravních prostředků. K dispozici měli dětské šlapací čtyřkolky, ve kterých žáci představovali dospělé řidiče automobilů, koloběžky, kola. Týmy se postupně v jednotlivých rolích vystřídaly, žáci si vyzkoušeli správné průjezdy křižovatek, odbočování, jízdu na kruhovém objezdu, parkování, průjezd křižovatkou se světelnou signalizací, předjíždění, bezpečné zastavení, přecházení vozovky atd. V rámci projektového dne si žáci upevnili získané dovednosti a vědomosti tím, že si vytvořili velký papírový model města s domy, komunikacemi, přechody pro chodce, parkovištěm, běžnou infrastrukturou a modely dopravních značek. Značky potom rozmístili do modelu tak, aby ve městě nedocházelo k dopravním nehodám. Žáci byli vedeni k samostatnému i týmovému řešení problémových situací, byl kladen důraz na praktickou využitelnost poznatků, mezipředmětovou spolupráci, propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s praxí, kterou využijí v běžném životě