Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Archív aktualit

čtvrtek 06.06.2019

Projektový den v muzeu

žáci 5. ročníku se ve středu 5. 6. 2019 zúčastnili edukačního programu. Projektový den s názvem Obecná škola v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl zaměřen především na prohloubení znalostí z vlastivědy a částečně i z přírodovědy. Žáci navštívili Valašskou dědinu, v jejíž části se nachází replika historické budovy školy s vybavením třídy z roku 1897. Byli přivítáni animátorem – učitelem, který po nich vyžadoval chování žáků typické pro dané období. Vyzkoušeli si psaní břidlicí na psací tabulky, poté i psaní husím brkem namáčeným do kalamáře. Vyzkoušeli si sezení v tehdejších nepohodlných lavicích, byli vyzkoušeni učitelem z vědomostí o historii.  Další program projektu probíhal mimo historickou budovu školy v jedné z dřevěnic ( rukodělná výroba jednoduchých hraček – panáče, káča) a na prostranství před ní (tehdejší hry dětí – hádanky, rozpočítadla, střelba z vyrobeného luku, tlučení špačků).  Někteří žáci byli v této části muzea poprvé, jiní prostředí již znali, avšak vzhledem k edukačnímu programu získali mnoho nových poznatků. Program přispěl k upevnění vědomostí osvojovaných v hodinách vlastivědy. Zpáteční pěší cesta přispěla k vnímání přírody i okolní krajiny (učivo přírodovědy a vlastivědy).

středa 05.06.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře 2019

Ve středu 5. 6. 2019 proběhlo v obecní knihovně pasování na čtenáře. Na prvňáčky čekalo překvapení - Brouk Pytlík a Ferda Mravenec chtěli pomoci přečíst návod na zapojení rozhlasového přijímače, protože sami neuměli číst. Jaké bylo milé překvapení, když prvňáčci po větách přečetli návod a rozhlas začal fungovat. Za to je paní knihovnice z rožnovské knihovny (paní R. Vinklerová, paní J. Slezáková, paní E. Halamíčková) po složení čtenářského slibu pasovaly na čtenáře - rytíře Řádu krásného slova. Od paní místostarostky P. Novosadové a knihovnice z obecní knihovny paní H. Trefilové dostaly děti dárečky a průkazku, na kterou si už vypůjčily svou první knížku. Všem moc děkujeme za krásně strávený čas, dárečky a pěkný program.     žáci 1. třídy a Mgr. R. Chrástecká

středa 29.05.2019

Školní výlet 1. a 2. třídy 2019

V úterý 28. 5. se vydala 1. a 2. třída na školní výlet do ZOO Zlín. Počasí nám moc nepřálo, ale nám to nevadilo. Oblékli jsme pláštěnky a vyrazili za zvířátky - žirafami, zebrami, tučňáky, tuleni, rejnoky a dalšími. Hezkou zastávku jsme měli na zámku Lešná. Paní průvodkyně měla pro nás připravenou prohlídku i s úkoly. Řešili jsme zámeckou šifru. A protože jsme byli moc šikovní, vyluštili všechny úkol, dopátrali jsme se až klíči od zámku. Výlet se nám moc líbil. Mgr. Růžena Chrástecká

čtvrtek 23.05.2019

Co vařily naše babičky

Ve čtvrtek 23.5.2019 žáci 7. třídy navštívili Národní muzeum v Rožnově p.R. Zúčastnili se programu s názvem "Co vařily naše babičky". Povídali si o zvycích našich babiček, byli seznámeni se skromným jídelníčkem a také s produkty, ze kterých se vařilo. Sami měli možnost si některá jídla uvařit. Práce jim šla pěkně od ruky, byli moc šikovní. Pak následovalo velké ochutnávání a podle výrazu ve tvářích se dílo povedlo. Eva Němcová

úterý 21.05.2019

Výroba modrotisku

V únoru se žáci 5. třídy zúčastnili v rámci výuky VL a VV výchovně vzdělávacího programu Barvíř modrotisku v Národním muzeu v přírodě (dříve Valašské muzeu v přírodě) v Rožnově p. R. Seznámili se s historií modrotisku a dostali možnost sami si ruční tisk dřevěnými formami vyzkoušet. Potom byly jejich práce poslány do dílny modrotisku v městečku Olešnice na Moravě. Je to jediná dílna na světě, kde se dodržuje původní postup ručního tisku dřevěnými formami a barvení plátna indigem. V této dílně byly obarveny i práce dětí (www.modrotisk-danzinger.cz) a před nedávnem se nám z této dílny vrátily obarvené zpět. Modrotisková plátna se povedla a jsou různé možnosti jejich využití – dotvoření na obrázky, ubrusy, polštářky. Přeji dětem příjemně strávené chvíle s těmi, kteří jim budou v této práci pomáhat. třídní učitelka Mgr. Zdeňka Tvardková

úterý 14.05.2019

Tenisové a badmintonové příměstské kempy pro děti a mládež

Nabídka kvalitního využití prázdninového času na příměstských kempech. Viz příloha.

úterý 07.05.2019

Běh osvobození 2019

V pátek 3.5.2019 se v aleji Hynka Tošenovského uskutečnil tradiční Běh osvobození, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků školy a školky. Počasí zprvu nebylo pro běh ideální, proto se část běhů odehrála v tělocvičně. Nakonec se počasí umoudřilo a tak většina běhů se opět uskutečnila v aleji. Vyhodnocení, předávání diplomů a pohárů poté proběhlo v tělocvičně, kde také všichni soutěžící obdrželi malou odměnu. Děkujeme za organizaci členům školské komise při obci DB a panu Navaříkovi Martinovi a Pavlovi ze SVČ RpR.

úterý 07.05.2019

Den Země ve školní družině

V rámci projektového dne DEN ZEMĚ žáci ze ŠD vyslechli zajímavou přednášku Ing.Františka Šulgana, zakladatele organizace Českého svazu ochránců přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním tématem byla problematika ochrany velkých šelem v našem regionu. Především medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. Žáci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty zvířat, odlitky stop, obrazový materiál a další. Dověděli se také proč a jak migrují šelmy, jakým způsobem je ochránci přírody monitorují atd. (ukázky fotopastí a snímků). Také se žáci dověděli jak ochránci přírody zasahují v případě zatoulání šelmy do obydlených částí Beskyd. Žáci se dověděli také informace některých užitečných dravcích žijících v okolí Dolní Bečvy např. výr velký, puštík obecný, kalous ušatý a mohli si je prohlédnout v životní velikosti. Další zajímavosti se týkali drobného ptactva (drozd, rehek, brhlík, sýkora, kos a další). Prohlédli si, jak vypadají ve skutečnosti jejich hnízda, z jakého materiálu je staví, čím se živí a jak je poznají. Další část přednášky se týkala entomologie. Žáci měli možnost si prohlédnout některé druhy motýlů, především baboček (babočka kopřivová, babočka osiková, babočka admirál,…). Také se dověděli zajímavé informace o rozmnožování některých dalších druhů a zajímavosti o jejich symbióze s některými rostlinami, nebo jinými druhy hmyzu (modrásek – krvavec, přezimování žluťáska, včely samotářky a jejich obydlí, důležitost čmeláků – opylování např, rajčat…) Z oblasti geologie se žáci mohli prohlédnout sbírku nerostů a hornin (jílovec, pískovec, břidlici), nebo zkameněliny z doby před 30ti miliony let. Závěrem přednášky pan Ing. František Šulgan popřál dětem, aby se dál učili přírodu vnímat, vidět, naslouchat jí a chránit, protože potom porozumí sami sobě i jeden druhému. Děkujeme. V rámci projektového dne, žáci ŠD podnikli přírodovědnou vycházku do okolí naší školy, kde vyhledávali zajímavé druhy živočichů, stopy jejich působení v krajině, nerosty i rostliny o kterých s ochráncem přírody hovořili. Zúčastnili se také soutěže eko-hrátky ke dni země, kde jako jednotlivci i ve spolupráci ve skupinách vyhledávali informace v encyklopedii, atlase a čerpali znalosti z přednášky s ochráncem přírody. Žáci si také vyrobili motýly a další hmyz z papíru a kartonu v nadživotní velikosti a použili je na výzdobu ŠD. H. Skalíková

úterý 07.05.2019

Turnaje v miniházené

Žáci 1. - 4. ročníku během dubna a května absolvují tréninkové hodiny v házené. Do školy přijíždějí trenéři ze Zubří, aby dětem předvedli a seznámili je formou hry se základy prvků házené. Žáci se pak během výše uvedených měsíců účastní turnajů v miniházené ve Sportovní hale v Robe aréně v Zubří. Během týmové hry se učí spolupracovat s kamarády, nahrávat, vyhrávat i prohrát. Vše v duchu fair play.

úterý 30.04.2019

Matematická olympiáda 2019

V průběhu ledna až dubna proběhla okresní kola MO a našim žáků se letos dařilo. Okresní kola proběhla pro 5. až 9.třídu.